Flere lokale elever dumper dansk og matematik til afgangseksamen


Ud af de 210 folkeskoleelever, der sidste år gik ud af 9. klasse i Billund kommune, bestod 11,2 pct af dem ikke afgangsprøven i dansk og matematik. Det er mere end hver tiende elev, der således fik 02 i de to kernefag.

Det viser en ny analyse fra Arbejdsbevægelsens Erhvervsråd.

Selvom Billund kommune ligger under landsgennemsnittet på 11,5 pct, hvad angår elever, der dumper dansk og matematik, så er der alligevel grund til skuffelse over de mange 02-karakterer lokalt.

For sidste gang en tilsvarende øvelse blev lavet i årene 2016-2019, var der 5,9 pct af 9. klasses afgangseleverne i Billund, der ikke bestod. Antallet er altså steget væsentligt, ifølge AE.

– Det må vi jo desværre konstatere, at det er tingenes tilstand og at resultaterne er gået den forkerte vej, lyder det fra en ærgerlig formand for Børne- og Familieudvalget, Bjarne Larsen.

– Vi kan sagtens komme med en masse undskyldninger og forklaringer, og det synes jeg egentlig ikke at jeg vil, men blot konstatere, at det ikke er godt nok – og det arbejder vi hver eneste dag på at få forbedret, lyder det fra udvalgsformanden.

Han ved, at kritikere af den legende tilgang til læring, kaldet Playful Learning, som folkeskolerne i Billund kommune arbejder med, vil benytte lejligheden her til igen at kritisere læringsmodellen.

– Om Playful Learning har en betydning for de her karakterer, vil jeg hverken sige nej eller ja til. Men vi skal jo altså også huske, at det er i samme periode, hvor vi har de her børn fra corona. Skoleelever, som sad hjemme, og ikke prøvede det med eksamener så meget, inden de skulle op til den ægte eksamen. Så det kan godt have påvirket deres karakterer, mener Bjarne Larsen.

Ifølge ham skulle det gerne snart begynde at gå den anden vej for eleverne i Billund kommune:

– Vi har en målsætning om at dét skal der rettes op på, og der mener jeg at Playful Learning kan være med til at trække den gode vej – og så håber jeg også at alle vores tiltag for at forbedre trivslen også giver pote fremover, for når børn fungerer godt i skolen, så præsterer de også, fastslår Bjarne Larsen.