Folketinget skal stemme om at lette byrden for frivillige arrangører

Formand for Vorbasse Grundejerforening, Brian Madsen (tv), viser sammen med næstformand Karsten Knudsen (th) den store mappe med bureaukratiske udfordringer for de frivillige til folketingsmedlem Anni Matthiesen (V).


Det skal være langt lettere for frivillige arrangører af markeder og byfester at gennemføre arrangementet. Det har i flere år været meldingen fra blandt andet Vorbasse Marked, hvor formand Brian Madsen gennem lang tid har oplevet opbakning på området fra blandt andet det lokale folketingsmedlem for Venstre, Anni Matthiesen.

Og nu ser det ud til at der langt om længe sker noget konkret i sagen. I hvert fald er Anni Matthiesen et af de folketingsmedlemmer, der står bag et beslutningsforslag, der skal lette bureaukratiet for de frivillige bag markeder og byfester – nemlig oprettelsen af én digital løsning til foreningers arrangementsansøgninger.

For der findes i dag ikke en samlet digital platform, der kan håndtere alle de myndighedsområder og ansøgninger, som kræves af staten og kommunen. Når man skal søge tilladelse hos politiet, Beredskabet eller Fødevarestyrelsen gennem flere forskellige portaler, skaber det ikke bare søvnløse nætter for de frivillige, men gør også arbejdet besværligt for kommunen og politiet selv.

Ideen om én samlet ansøgningsplatform har været undervejs i flere år, og nogen steder er der etableret gode løsninger af kommunen, beredskab og politi. Men for alle de kendte løsninger gælder, at de kun kan håndtere dele af ansøgningsprocesserne. Disse systemer er en blanding af egenudviklede kommunale systemer, digitale blanketløsninger og tilpassede fagsystemer.

Fordelen ved kun at lave én ansøgning vil være mange: Det vil give et overblik over, hvad man skal søge om. Det vil gøre opmærksom på tidsfrister. Det vil lette arbejdsgangen og gøre det muligt at anvende den samme ansøgningsskabelon året efter. Håbet er, at én ansøgning i portalen kan bruges hos alle relevante myndigheder som eksempelvis Erhvervsstyrelsen, Fødevarestyrelsen, Told og Skat osv.

– Alle os, som har prøvet at være frivillig, ved hvor meget det tapper af energien, når der skal bruges en masse timer på papirarbejde og administration. Jeg er medforslagsstiller på beslutningsforslaget og jeg håber, at regeringen vil være villig til at stå på de frivilliges side frem for bureaukratiets og støtte beslutningsforslaget, siger Anni Matthiesen forud for afstemningen om sagen i Folketinget på torsdag.

Og er der én der håber det går glat igennem, er det formanden for Vorbasse Marked, Brian Madsen:

– Mange af ansøgningerne indeholder de samme informationer, men skal sendes til forskellige offentlige instanser. Derfor vil det være en kæmpe lettelse for rigtig mange frivillige, som arrangerer byfester, markeder og lignende, hvis der skabes en fælles ansøgningsplatform, siger Brian Madsen.