Fond giver 1,4 mio til videreuddannelse af lærere

Når det kommer til undervisning i entreprenørskab, så har skolerne i Trekantområdet – og dermed også Billund – danmarksrekorden. Og meget tyder på at det ikke kommer til at ændre sig lige med det samme.

For nu skal 750 folkeskolelærere, pædagoger og ledere her fra området nemlig klædes endnu bedre på til at skabe entreprenante undervisningsforløb. Det sker takket være A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til Almene Formaal, som har bevilliget 1,4 millioner kroner til projektet ”Kreative og innovative læringsmiljøer fra indskoling til udskoling”.

– En kreds af lærere i Billund Kommune har deltaget i et pilotprojekt i Trekantområdet om innovation og entreprenørskab, og tilbagemeldingerne har været yderst positive, og derfor glæder det os meget, at endnu flere af vores lærere nu får mulighed for at sikre sig viden om og erfaring med et af de vigtige områder i skolereformen, siger læringschef Lisbeth Østergaard fra Billund Kommune.

Projektet er et led i et samarbejde mellem Trekantområdet Danmark samt børn og unge forvaltningerne i Billund og de fem øvrige Trekantkommuner om netop at fremme entreprenørskabsundervisningen i grundskolen. Samarbejdet har kørt de sidste to år og har tidligere resulteret i initiativer som læringsdage, et idekatalog og et intensivt kursus for 25 lærere.

Foto: modelfoto

UNDERVISNING I ENTREPRENØRSKAB
Formålet med at undervise børn og unge i entreprenørskab er, at de forlader uddannelsessystemet med evner og kompetencer til at tænke nyt, se muligheder og omsætte idéer til værdi for andre.
Tidligere undersøgelser af effekterne af entreprenørskabsundervisning viser, at undervisningen har en positiv effekt på elevernes skolegang. Eleverne oplever stærkere tilknytning til klassekammeraterne og lærerne, engagerer sig mere i at lære og får højere ambitioner for fremtiden.
Kilde: Analyse fra Fonden for Entreprenørskab – Young Enterprise