Foreninger tilbydes kig på andre lokaler

Arkivfoto Google maps


Duer ikke – væk!

Sådan var holdningen på de sociale medier og i diverse læserbreve blandt de frivillige foreninger til de lokaler kommunen tilbød dem for nylig.

De pågældende foreninger har i dag til huse i Mødestedet i Grindsted, som står til lukning i forbindelse med budget 2024.

Billund kommune har udset sig nogle af Vestjysk Banks lokaler i Borgergade, som de frivillige foreninger blev inviteret op for at se nærmere på. Men de lokaler faldt altså slet ikke i god jord hos foreningerne.

Under rundturen til bankens lokaler på Borgergade blev der peget på en række opmærksomhedspunkter vedrørende adgangsforhold, niveauforskelle og størrelse. Og netop de forhold skulle der gerne være taget højde for i de nye lokaler, Billund kommune nu vil invitere foreninger ud at se – nemlig i Vestjysk Banks lokaler i Vesterbrogade hvor Wine ‘n’ Fun holdt til.

– Det er vigtigt for os at lytte og inddrage de frivillige i forhold til brugen og indretningen af de lokaler, der fremover skal danne den fysiske ramme for de mange aktiviteter. Derfor har vi været nysgerrige og i samarbejde med Vestjysk Bank undersøgt, om der er andre muligheder. Lokalerne på Vesterbrogade imødekommer i store træk de opmærksomhedspunkter, der kom frem under seneste rundtur, ligesom de lever op til vores politiske ønske om at skabe liv i Grindsted Bymidte. Derfor er det en mulighed, som jeg glæder mig over, at vi kan præsentere for de engagerede frivillige, siger Ann Charlotte Gaardsvig Vilstrup, formand for Voksenudvalget i Billund Kommune.

Samtidig kører der en proces med de frivillige, der i dag hører til på Nordre Skole, som bliver inviteret til en tilsvarende rundtur i starten af januar. De to ”spor” bliver tænkt sammen, men da foreningerne har forskellige behov, kører det som to koordinerede processer.

Indtil der er truffet en endelig politisk beslutning, fortsætter Billund Kommune med at undersøge muligheden for at indgå en lejeaftale vedrørende lokalerne på Borgergade, der tager højde for behov for mulige ombygninger med fokus på toiletforhold, trappelift m.m. visse steder i bygningen, hvor det kan blive nødvendigt.