Formand tilfreds med travbanens resultat for 2014

Tirsdag aften afholdt Billund Trav A/S sin ordinære generalforsamling i banens restaurant. Omkring 40 aktionærer var mødt op for at høre om sæsonen 2014, men i lige så høj grad også om fremtidsudsigterne for væddeløbssporten i Danmark.

Formand Per Hansen gennemgik bestyrelsens beretning, hvorefter næstformand Leif Skov gav et fyldig indblik i det arbejde, der lige nu pågår omkring sportens med at skaffe en fremtidig bæredygtig platform, så der også i mange år frem vil være løb på banen i Billund og landets øvrige baner.

På den økonomiske front udviste regnskabet et overskud før skat på 6.000 kr., hvilket formand Per Hansen udtrykte stor tilfredshed med. Også det faktum, at Billund Trav stadig er en af landes mest attraktive baner for de aktive at starte på, blev også fremhævet som meget positivt af Per Hansen.

Til bestyrelsen skulle der findes to nye medlemmer, da både Karsten Lillebæk og Mads Graunkær havde meddelt, at de grundet arbejdspres ikke længere kunne afse tid til det store arbejde, der venter forude. Bestyrelsen indstillede Jens Rønnow til genvalg, samt Børge Mathiesen, kendt som ejer af Rocky Egedal, samt dyrlæge Peter Fog til nyvalg. Alle tre kandidater blev valgt uden modkandidater.

Generalforsamlingen sluttede med en åben diskussion om løst og fast, inden dirigent Poul Erik Andersen kunne takke de fremmødte for en stille og velafviklet generalforsamling.