Frivillige holder kontingentpriserne nede


Hvis ikke der var frivillig arbejdskraft i en forening som Billund IF, ville kontingentet være syv gange højere. Den konklusion er formand for BI, Lasse Jægergaard, kommet frem til efter at have kigget nærmere på de frivilliges indsats:

– Det er simpel udregning: vi tager alle de beløb som der samles ind ved frivillig arbejdskraft, det være sig almindelig dagligt instruktørarbejde, en tjans på Jelling Musikfestival, arbejde til lufthavnsfest eller en indsamling til springcenteret. Så sætter vi dét i forhold til hvad en professionel lønnet instruktør ville skulle have i løn for eksempelvis at stå i svømmehallen og undervise. Så ville det gennemsnitlige kontingent i Billund IF være syv gange højere, end det er i dag, fastslår Lasse Jægergaard.

Altså sparer alle aktive udøvere rigtig mange penge, fordi der findes folk, der gider være frivillig i foreningen. Men færre og færre har lyst til at være frivillig. Aktuelt ses det i svømmeklubben under Billund IF. Her må afdelingen mandag den 20. april ud i en ekstraordinær generalforsamling – blandt andet fordi der mangler frivillige til bestyrelsen. Hvis ingen melder sig, lukker klubben og dermed står 450 medlemmer uden svømmetræning.

Situationen med den ekstraordinære generalforsamling stod gymnastikforeningen i for få år siden. Etableringen af underudvalg i foreningen gav luft til bestyrelsen, som kan se tilbage på en turbulent tid, men i dag er der ro på sagerne.

– Hvis bare alle voksne gjorde en frivillig indsats ét sted – skolebestyrelsen, spejderklubben, gymnastikforeningen eller i en humanitær organisation – så ville alt være meget nemmere. Husk på at alle de, der er frivillige i dag, også har et fuldtidsjob og familier og venner at passe ved siden af, siger Karina Holm Ehmsen og tilføjer:

– Hvis alle løfter lidt, løfter vi noget stort i fællesskab…..

 

Foto: DGI