Ole Lynggaard Jørgensen, Billund skal styrkes på sammenhængen til Østjylland

Vi har stillet de samme fem spørgsmål til samtlige folketingskandidater på stemmesedlen i Sydjyllands Storkreds. Efterhånden som svarene tikker ind, deler vi deres synspunkter og holdninger med dig.

Ole Lynggaard Jørgensen, Radikale

Kreds: Sydjyllands storkreds

Hvad er dine mærkesager?:

Lige udviklingsmuligheder for børn og unge, også de med særlige behov. Gode rammer og udviklingsmuligheder for erhvervslivet. Værdige og ordentlige forhold for ældre medborgere, Fremme brugen af vedvarende energi.. Plads til forskellighed og medmenneskelighed.

Hvad vil du arbejde for i Folketinget til gavn for Billund Kommune?:

Billund skal styrkes på sammenhængen til Østjylland. Tog eller letbane, der skal sikre øget tilgængelighed for Billund og for lufthavnen.

Og til gavn for hele Region Syddanmark?:

Arbejde på udbygning af infrastruktur. Tilvækst af såvel offentlige og private arbejdspladser. Tiltrække flere uddannelser og forskning, samt flere praktik og uddannelsespladser.

Hvordan adskiller du dig fra de øvrige kandidater?:

Over 40 års erhvervserfaring fra såvel offentlig og private ansættelser. Udlært trælasthandler, privat og offentlig revisor, økonomiansvarlig i såvel mindre til større virksomheder. Handelsskolelærer, mentor og praktikvejledere. Både økonomiske og pædagogiske videregående uddannelser. Alle uddannelserne taget i fritiden.

Hvad vil du have sat dine fingeraftryk på når valgperioden udløber?:

Handicappolitik – er far til en handicappet søn. Bedre bedre solrig af de der har svært ved at tale deres egen sag. Undgå en ny fonanskrise. Undgå en bro over Vejle Fjor. Undgå dårlig håndtering af dansk økonomi.