Ellen Trane Nørby, Venstre

Vi skal have sikret en motorvej til Billund Lufthavn og en generel styrkelse af infrastrukturen i kommunen ved at anlægge en bane fra Vejle til Lufthavnen. Vi skal have en ny fødevarepolitik, hvor vi i de kommende 5 år skaber 25.000 nye arbejdspladser i fødevareerhvervet. Det vil betyde meget for den stærke landbrugsegn som Billund kommune er. Vi skal liberalisere Planloven, så friheden til at planlægge og udvikle kommunens erhverv, bosætning og kultur kan bestemmes lokalt og ikke fra et kontor i København.

Jane Knudsen, Alternativet

Hvordan kan vi skabe en bedre dagligdag for familierne, uddannelse, sikre at familier har tid og rummelighed? Vi skal have mere tid i og til familierne; omsorg til arbejdet i familien, socialiseringen og opdragelse. En fornuftig beskæftigelses politik med en 30 timers arbejdsuge og kontanthjælp uden modkrav – husk over 70% på kontanthjælp er kronisk- eller langtidssyge! Retssikkerhed. Jeg vil arbejde for afbureaukratisering, åbenhed, mulighed for borgerdrevet beslutninger, medbestemmelse og frihed til borgeren

Mogens Stig Nielsen, KristenDemokraterne

På mange måder skal det blive mere attraktivt at bosætte sig i Billund og Grindsted-området. “Børnenes hovedstad” er et af de slogans som der kan bygges fremtid på. Her tænker jeg både på tilflyttere i almindelighed og på turister i særdeleshed. Allerede i dag udgør virksomheder og seværdigheder i kommunen en væsentlig dynamo for hele områdets arbejdspladser og skaber f.eks. nyt liv på en række kroer og andre overnatningssteder. Der skal ikke være tvivl om at det stadig er udbud og efterspørgsel der bestemmer huspriser

Karl Plougstrup-Petersen, Venstre

Et tættere samarbejde mellem uddannelsesinstitutionerne og det lokale erhvervsliv kan sikre større vækst og bedre mulighed for, at de unge efter endt uddannelse bliver i lokalområdet. Et samarbejde kunne fx indebære, at de stude-rende i højere grad kommer i praktik eller på anden måde samarbejder med de lokale og regionale virksomheder som en del af deres uddannelse.

John Nyborg, Socialdemokraterne

Tillid og respekt for det enkelte menneske, – et samfund opbygges og udvikles på baggrund af tillid og respekt for og til hinanden. Velfærd er en ret- og skabes i fællesskab, vores velfærd skal prioriteres før skattelettelser. Trygge rammer for børn og unge, der skal være flere pædagoger i daginstitutionerne. Der skal være tid til omsorg og nærvær til vores ældre i ældreplejen. Ordentlige løn- og arbejdsforhold – alt arbejde skal udføres under gældende love og overenskomster. Social dumping – Nej tak!

Arne Lindberg Callesen, Enhedslisten

Folkeskolen, dagtilbud og ungdomsuddannelser er meget vigtige for landsdelens fremtid. Vi mangler konstant praktikpladser til unge mennesker under uddannelse. Det er uforståelig og utålelig. Tror arbejdsgivere at de fortsat kan rekruttere arbejdskraft dansk eller udenlandsk, uden selv at bidrage til ansvaret om unges uddannelse.

Kenneth Fredslund Petersen vil have Billund tilbage på landkortet

Mere tryghed i din hverdag. Politiet skal opprioriteres. Politiet har ikke tid, og der spares på dem. Det giver ikke mening. Ja til ældrepleje med værdighed, syge og Arbejdsløse skal hjælpes. Ældreomsorg skal indeholde empati og tilstedeværelse. Det er der ikke meget tilbage af i dag, der er ikke tid. De syge skal behandles med respekt og hjælpes, ikke placeres i den boks der er billigst. Grænsekontrollen genindføres, mere Danmark, mindre EU.

Birgit Jakobsen, Kristendemokraterne

Familien er det grundlæggende fællesskab. Den er samfundets mindste, men også vigtigste byggesten. En harmonisk opvækst giver børn de bedste betingelser for at udvikle sig. Derfor vil Kristendemokraterne skabe gode rammer for familiens trivsel. Fx: Gratis familierådgivning, ret til deltidsarbejde, betal forældre 85% af den kommunale udgift for at passe egne småbørn, ret til at passe egne syge børn osv.