Gammel kending indtager direktørstolen i CoC Playful Minds

Fra årsskiftet styrkes CoC Playful Minds lokale forankring, når Michael Stahl indtager rollen som bestyrelsesformand, og Kim Thomsen tiltræder som ny direktør.

I forbindelse med at den fremtidige strategiske retning for selskabet ligger fast, har bestyrelsesformand Søren Brandi besluttet sig for, at tiden er den rette til at give stafetten som bestyrelsesformand videre til Michael Stahl, der i dag er interim direktør i CoC Playful Minds. I stedet indtages direktørstolen af Kim Thomsen, der i dag er chefkonsulent i Billund Kommune. Før det var Kim Thomsen i netop CoC Playful Minds i årene 2013 til 2017.

Siden 2017 har han været ansat hos Billund Kommune i forskellige roller, senest som chefkonsulent i Byrådssekretariatet, hvor han har arbejdet med understøttelse og rådgivning af direktionen og kommunalbestyrelsen med et stærkt udviklingsorienteret fokus på strategiske dagsordener inden for erhverv, turisme og partnerskaber.

– Jeg er utrolig stolt og glæder mig til at realisere bestyrelsens nye strategi, som jeg mener er den helt rigtige for den videre udvikling af Børnenes Hovedstad. Det er vigtigt for mig, at vi sætter børns læring og trivsel helt i centrum, så både børn og forældre i Billund Kommune oplever en positiv og vedvarende forskel – en opgave, jeg vil gå ydmygt til. Samtidig er det også specielt for mig at vende tilbage til min tidligere arbejdsplads. For jeg har med interesse fulgt organisationen siden 2017 og bibeholdt gode relationer både der og hos ejerorganisationerne, hvilket giver mig en unik platform i det fremadrettede samarbejde, siger Kim Thomsen.

Som interim direktør for CoC Playful Minds har Michael Stahl siden juni 2023 stået i spidsen for selskabets nye strategiske udvikling:

– Det nyligt afsluttede arbejde om den fremadrettet strategi for CoC Playful Minds har vist, hvor stor en opbakning og dedikation, der er til visionen for Børnenes Hovedstad. Det gælder både hos ejerkredsen og blandt lokale virksomheder, partnere og øvrige organisationer. Jeg er utrolig glad for, at Kim tiltræder som direktør, så han sammen med resten af teamet i CoC Playful Minds fortsat kan understøtte udviklingen af Børnenes Hovedstad. Personligt ser jeg frem til fortsat at kunne bidrage til visionen sammen med den øvrige bestyrelse, og jeg glæder mig til samarbejdet med Kim, siger Michael Stahl.

Selskabets bestyrelse har med en ny strategi besluttet at styrke det lokale og nationale fokus med en større inddragelse af lokalområdet. De aktiviteter, der igangsættes, skal være for alle børn uanset social baggrund og på tværs af hele kommunen.​ Ambitionen er samtidig at øge det nationale fokus på børns læring og trivsel via de indsatser, der igangsættes i Billund Kommune som hjemsted for Børnenes Hovedstad.

CoC Playful Minds er ejet af Billund Kommune og LEGO Fonden, og selskabet har til formål at agere som katalysator og dermed være med til at fremme visionen for Billund Kommune som hjemsted for Børnenes Hovedstad, hvor ”børn lærer gennem leg og er skabende verdensborgere”.​