Generalforsamling i Danske Seniorer Billund

Onsdag den 21. januar var der generalforsamling i Danske Seniorer Billund,
på Lindegården.

Afgående formand Lili Hansen modtog stående applaus, efter afholdelse af
Formandens beretning.
Fra forsamlingen på cirka 114 medlemmer lød der en stor tak til Lili, for
det store arbejde hun har lagt i formandsskabet gennem mange år.
Specielt blev fremhævet det øgede medlemstal i foreningen og den store
tilgang af aktive bowlere om torsdagen.

Herudover skal også nævnes Lilis
engagement i forbindelse med de afholdte ture med foreningsmedlemmerne.
Allerede nu kan nævnes en tur til Blue Horse og et par længere ture i h.h.v.
maj og oktober måned 2015.
Bestyrelsen vil konstituere sig selv i den nærmeste fremtid, og umiddelbart
herefter vil det blive offentliggjort.

Efter generalforsamlingen var der kaffe og landgangsbrød, afsluttende med
det traditionelle bankospil.

Afgående formand, Lili Hansen
Afgående formand, Lili Hansen