Generelt gode forhold for fritidsjobbere i Billund

Der var styr på tingene på de fleste arbejdspladser da HKs Jobpatrulje var forbi vores område i sidste uge. Men der var eksempler på, at reglerne for unge fritidsjobbere ikke altid overholdes, lyder meldingen efterfølgende.

Jobpatruljen var forbi Billund i fredags, som led i den informationskampagne, der skal give unge bedre forhold på deres fritidsjob. Jobpatruljen er en landsdækkende aktion administreret af bl.a. HK og 3F. Ved besøget i Billund besøgte patruljen flere virksomheder og fik flere steder gode samtaler med unge i fritidsjob.

– Arbejdsforholdene for de unge var generelt fornuftige i Billund. Vi mødte dog enkelte, der løftede for meget, og en enkelt, der fik for korte pauser, siger koordinator Peter Christensen fra HK Sydjylland, der står i spidsen for den sydjyske del af Jobpatruljen.

Jobpatruljen består af grupper af engagerede unge mennesker, der gerne vil bruge lidt af deres sommerferie på at skaffe andre unge bedre løn- og arbejdsvilkår.