GLOBAL VÆKST SIKRER LEGO KONCERNEN ET STÆRKT RESULTAT FOR 2014


Produktlinjer som LEGO® City, LEGO Creator samt THE LEGO® MOVIE™ produkter solgte godt og bidrog til global vækst, hvilket gav et særdeles tilfredsstillende årsresultat for LEGO Koncernen med en omsætning på 28,6 mia. DKK.

“I 2014 øgede vi omsætningen med 15 procent. Jeg er stolt over, at vi har leveret kreative legeoplevelser af høj kvalitet til millioner af børn over hele verden. Resultatet er særdeles tilfredsstillende, og det er vores kontinuerlige ambition at være de bedste til det, vi gør,” siger Jørgen Vig Knudstorp, administrerende direktør i LEGO Koncernen.

Nøgletal 2014 

 • Omsætningen steg 15% sammenlignet med året før i lokal valuta (uden påvirkning fra valutakursændringer).
 • Omsætningen steg med 13% i DKK til 28,6 mia. DKK mod 25,3 mia. DKK året før.
 • Årets driftsresultat steg til 9,7 mia. DKK mod 8,3 mia. DKK i 2013 – en stigning på 16%.
 • Nettoresultatet blev 7,0 mia. DKK mod 6,1 mia. DKK i 2013 – en stigning på 15%.
 • Investeringer i fast ejendom, produktionsanlæg og udstyr udgjorde i 2014 3,1 mia. DKK – en stigning på 18% sammenlignet med investeringsniveauet året før.
 • Ingen produkttilbagekaldelser – for 5. år i træk.
 • Ulykkesfrekvens på 1,7 sammenlignet med 1,7 i 2013.
 • Mere end 90% af affaldet fra produktionen blev genanvendt.
 • Antallet af personer ansat i LEGO Koncernen steg fra 13.869 ved udgangen af 2013 til 14.762 ved udgangen af 2014.

Tocifret vækst i alle regioner
I 2014 fortsatte LEGO Koncernen de seneste års kraftige vækst i salget og overgik udviklingen på det globale legetøjsmarked. Alle LEGO Koncernens markedsregioner har oplevet tocifret salgsvækst, mens det traditionelle legetøjsmarked i de fleste lande oplevede lave encifrede vækstrater.

Ligesom i Storbritannien, Frankrig, Rusland og Kina voksede salget på LEGO Koncernens største marked, USA, med tocifrede vækstrater, mens væksten i Central- og Nordeuropa opnåede en solid, encifret stigning.

Blandt de mest solgte produktlinjer i 2014 var klassiske kernetemaer som LEGO® City, LEGO® Star Wars™ og LEGO Friends. LEGO Creator og LEGO Technic oplevede høje vækstrater i løbet af året, og en væsentlig bidragyder til den kraftige vækst i omsætningen i 2014 var THE LEGO®MOVIETM produkterne, der blev lanceret i forbindelse med spillefilmen LEGO Filmen i begyndelsen af 2014. Produkterne præsterede solidt hele året.

“Vores evne til at forny og genopfinde oplevelsen ved LEGO leg hvert år er afgørende for vores succes. Vi har fokus på at skabe nye produkter, der er sjove og appellerer til børn over hele verden. Gennem vores produkter giver vi børn et værktøj, de kan udtrykke deres fantasi og forestillingsevne med.  Samtidig vil vi altid levere sikre legeoplevelser af bedste kvalitet, og vores standarder for sikkerhed og kvalitet er ekstremt høje. 2014 var vores 5. år i træk uden produkttilbagekaldelser, hvilket også forbliver vores ambitionsniveau for 2015,” siger Jørgen Vig Knudstorp og tilføjer:

“Når jeg ser på de produkter, vi har udviklet til 2015, er jeg sikker på, at vi kommer til at skabe  glæde hos endnu flere børn i år.”

I de kommende år forventes en fortsat lav encifret vækst på det globale legetøjsmarked.

“På grund af vores fortsatte fokus på innovation og ønske om global vækst, forventer vi at vokse moderat foran markedet, samtidig med at vi forpligter os til en fortsat målsætning om at levere de bedst mulige legeoplevelser til børn i hele verden,” siger John Goodwin, Executive Vice President og Chief Financial Officer.

85 millioner børn nået i 2014
LEGO Koncernens strategi om yderligere globalisering har givet virksomheden mulighed for at nå ud til flere børn på markeder, hvor LEGO Koncernen allerede har en stærk tilstedeværelse, samt i nye dele af verden, hvor LEGO leg er forholdsvis ny for forbrugerne.
“Vi anslår, at mere end 85 millioner børn i verden har haft en LEGO legeoplevelse i 2014. Det har kun været muligt, fordi vi i 2014 har haft et løbende fokus på at opbygge vores kompetencer globalt, lige fra produktion til salg, ligesom vi har udviklet fantastiske produkter, som appellerer til børn på tværs af kulturer og landegrænser,” siger John Goodwin.


Opbygning af fremtidens organisation
Som følge af LEGO Koncernens ambition om globalisering, er fokus øget på at tiltrække en mere mangfoldig og global arbejdsstyrke. I 2014 blev to globale kontorer i Shanghai og London åbnet for at supplere de globale kontorer i Singapore og Enfield, USA, samt hovedkvarteret i Billund, Danmark. Alle fem kontorer kommer til at få markant tilstedeværelse af topledelsen.

Derudover øgede LEGO Koncernen sine allerede omfattende globale investeringer betydeligt for at nå nye markeder og forbrugere i fremtiden.

 • I marts blev en ny fabrik åbnet i Nyíregyháza, Ungarn, som erstatning for den eksisterende fabrik i samme by.
 • I april blev grundstenen lagt til en LEGO fabrik i Jiaxing, Kina, der udelukkende skal levere til det asiatiske marked. Byggeriet er i fuld gang, og fabrikken forventes at begynde produktionen i 2015 og være fuldt indkørt i 2017.
 • På LEGO fabrikken i Monterrey, Mexico, blev en udbygning af pakkeriet indledt i juni.
 • I august blev grundstenen til LEGO House – et 12.000 m2 stort oplevelsescenter i Billund, Danmark – lagt af LEGO Koncernens ejerfamilie. Når LEGO House åbner, kan fans i alle aldre opleve LEGO historien og de uendelige muligheder en LEGO klods giver.
 • I september afsluttedes opførelsen af en ny produktionshal på LEGO fabrikken i Kladno, Tjekkiet. Den nye hal er en del af en betydelig udvidelse, der forventes at blive afsluttet i 2016.
 • I 2014 er der foretaget betydelige investeringer i opgradering af udstyret i støberiet i Billund, Danmark, der globalt set stadig er den største støbefabrik målt på produktionen.
 • Endelig er der tilføjet salgskontorer i Brasilien, Tyrkiet og Malaysia til den lange liste over lokale kontorer.

Som følge af LEGO Koncernens ambition om at opbygge en organisation, som understøtter en yderligere globalisering af LEGO legeoplevelsen, voksede antallet af ansatte i virksomheden med 893 til 14.762 medarbejdere ved udgangen af 2014 sammenlignet med 13.869 ved udgangen af 2013.

“Vores dedikerede og meget engagerede medarbejdere i hele verden kan med stolthed tage deres del af æren for vores stærke resultat i 2014. Derudover bidrager de nye medarbejdere til at øge vores mangfoldighed, og giver ny inspiration og nye måder at arbejde på i virksomheden, så jeg er glad for, at vi har budt så mange nye velkommen i 2014, heriblandt de to nye medlemmer af LEGO Koncernens Management Board,” siger Jørgen Vig Knudstorp.

Se hele videoen fra offentliggørelsen af årsregnskabet herunder

Læs Annual Report for 2014 her.
Læs Responsibility Report for 2014 her.