Grindsted El- og Varmeværk sender godt 17. mio. kroner tilbage til borgerne

Samarbejdet med Billund Vand, gør at Grindsted El- og Varmeværk den 21. januar for første gang har udsendt samlet 13.784 opgørelser for hele Billund Kommune, det er 7.385 flere end sidste år.

Grindsted El- og Varmeværk er meget tilfredse med indmeldingerne fra kunderne, som afleverede 71% af alle aflæsninger via tast-selv. Og Grindsted El- og Varmeværk modtager ligeledes aflæsninger fra Vorbasse Vandværk, Donslund Vandværk, Sdr Omme Vandværk og Lalandia.

Det milde varmeår sender godt 17. mio. kroner tilbage til borgerne.

På grund af et usædvanligt mildt år, sendes der mange penge tilbage til de kunder der har fjernvarme. Der er leveret ca. 14% mindre varme til nettet end normalt. For at undgå for mange tilbagebetalinger, har Grindsted El- og Varmeværk taget højde for dette i deres aconto opkrævninger for 2015. Har du efter første aconto opkrævning stadig penge til gode, vil du automatisk få beløbet udbetalt – hvis du er tilmeldt BetalingsService.

Borgere i Billund må vente lidt med den varme overraskelse

Borgere i Billund, må dog fortsat vente med den endelige overraskelse på varmeregningen, da de tilhører Billund Fjernvarme som følger varmeåret, og ikke kalenderåret. Opgørelserne for Billund Vand er udelukkende vedr. vandforbruget gennem Billund Vand.

Fra Billund Fjernvarme oplyser de at året slutter den 30. juni, og årsopgørelserne udsendes i slutningen af juli måned. Vi kender endnu ikke resultatet, da året jo er forskudt, reelt set kunne vi jo få et par måneder nu med hård frost. Og derved et større varmeforbrug.

Tilmeld dig Betalingsservice og spar op til 150 kr. om året

86% af kunderne er tilmeldt Betalingsservice, og sparer derved op til 150 kr. om året i gebyrer, og får desuden automatisk tilbagebetaling hvis der er betalt for meget i aconto. Derfor opfordrer Grindsted El- og Varmeværk alle kunder til at tilmelde sig Betalingsservice.

Kilde: gev.dk og Billund Fjernvarme