Grøn aftale får stor betydning lokalt

Privatfoto


Det kommer den store generationsforurening i Grindsted til gavn at et bredt flertal i Folketinget nu er blevet enige om fordelingen af omkring 5 mia kroner fra det grønne råderum.

Der er nemlig afsat 550 mio kroner til generationsforureningerne rundt om i landet – blandt andet den i Grindsted,

– Som lokalvalgt er jeg meget glad for den her aftale. Det er særdeles positivt, at der også fremadrettet er midler, så regionerne kan komme videre med oprydningen efter generationsforureningerne. Det kommer Grindsted til gavn, og jeg noterer mig, at aftalepartierne er opmærksomme på, at der senere kan blive behov for yderligere finansiering, siger det lokale socialdemokratiske folketingsmedlem, Kris Jensen Skriver i en kommentar til aftalen.

Han bakkes op af sin folketingskollega fra Venstre, Anni Matthiesen, der har sloges i lidt flere år end Kris Jensen Skriver for millionerne til Grindsted-forureningen.

– Jeg glæder mig rigtig meget over, at der nu øremærkes omkring 550 mio. kroner fra Den Grønne Fond til oprydning af generationsforureninger. Når man bor tæt på en af landets største generationsforureninger – nemlig forureningen efter Grindsted Værket, ja så er det en glæde hver gang der findes penge til oprydning, udtaler Venstres lokale folketingsmedlem Anni Matthiesen.

De glæder sig også begge over de 705 mio kroner der er afsat i fjernvarmepuljen, så eksempelvis de mange lokale projekter, der er i gang med fjernvarme, kan komme videre:

– Jeg har mødtes med de lokale ildsjæle, og jeg er glad for, at de får klarhed med den her aftale. Det glæder mig desuden meget, at der er skred i i sagen om overskudsvarme. Det giver ingen mening, at man i Vejen ikke har mulighed for at bruge overskudsvarmen i dag. Det skal vi have gjort noget ved, og vi er nu kommet et skridt nærmere, ligesom termonet, der er en god mulighed for kollektiv varmeforsyning der, hvor der er længere mellem husene, er tættere på en afklaring. Jeg vil følge op på de lokale sager og fortsat arbejde videre med dem, så der lander en god løsning i sidste ende, siger Kris Jensen Skriver.

Ligesom ham har også Anni Matthiesen haft flere møder med lokale grupper i Sydjylland, som kæmper for at få etableret fjernvarme i deres by:

– Derfor er det jo afgørende, at der kan ydes statstilskud for at disse projekter kan blive til virkelighed. Samtidig noterer jeg mig også, at ministeren nu vil indkalde til drøftelser både omkring anvendelse af overskudsvarme og termonet. Begge dele har jeg kæmpet for igennem rigtig lang tid. Da det i mine øjne kun give mening at vi anvender overskudsvarmen frem for at sende den ud til gråspurvene, siger Anni Matthiesen fra Venstre.