Slut med GrindSTEDET i det gamle Grand Hotel

Foto: Billund kommune


Billund Kommune har opsagt lejemålet i det gamle Grand Hotel hvor GrindSTEDET har haft til huse i nogen tid – og med udgangen af maj måned fraflyttes det midlertidige lejemål på Borgergade 1.

Forsøget med GrindSTEDET har været første del af en afprøvningsfase i ordningen Frie Bymidter, hvor der var lagt op til at skabe et samlingssted i bymidten med plads til fællesskaber og aktiviteter.

Forskellige grupper har gjort brug af GrindSTEDET, mens det var i Borgergade. Det gælder bl.a. “Kom og Strik”-klubben, Åben legegruppe, Jysk Bonsai klub, Grindsted Handel, Demenskonsulenterne, Vestre Skole, dagplejere, Grindsted den Grønne Hovedstad, øvrige borgere med enkeltstående aktiviteter samt afdelinger fra Billund Kommunes rådhus.

Men med udgangen af maj er det altså slut og nu skal der så arbejdes mod nye og mere permanente tiltag, der skal understøtte den allerede igangværende udvikling i Grindsted bymidte. Alt sammen for at skabe endnu mere liv og aktivitet i bymidten. Derfor inviteres alle, der har brugt GrindSTEDET med i den videre proces i forhold til at aktivere bymidten.

– Jeg er stolt over de erfaringer, vi kan tage med videre fra GrindSTEDET. Grindsted er en stærk by med et engageret sammenhold og frivillige kræfter, som skaber noget godt for hinanden – uanset alder. Derfor vil vi i det kommende arbejde fokusere på, hvordan vi kan arbejde med, at tiltrækker endnu flere borgere på tværs af alder og interesser. For vores ambition er klar: Vi vil skabe en levende og aktiv bymidte for byens borgere, siger Stephanie Storbank, borgmester i Billund Kommune, i en kommentar.