Halmværk sender fjernvarmeprisen nedad

Fra 1. juli 2015, hvor det nye varmeår starter, vil Billund-borgere med fjernvarme kunne nyde godt af et fald i varmeprisen på hele 15 %. Prisreguleringen gælder ikke alene forbruget af megawatt timer, men også de faste afgifter på varmeregningen.

Hos Billund Varmeværk er man ikke overrasket over den faldende varmepris:

– Det er produktionen på den nye halmcentral på Rugmarken, der nu kører planmæssigt. Vi har hele tiden vidst, at investeringen i den nye central ville få positiv indvirkning på varmeprisen, men det er først nu, at vi er parate til at melde ud præcist hvor stort prisfaldet bliver, siger direktør for Billund Varmeværk, Kim Selch.

Med opstarten af halmcentralen på Rugmarken har Billund Varmeværk oven i købet nået et mål, der først var ventet i 2020: At varmeproduktionen skal være CO-neutral.

Men ambitionerne stopper ikke her:

– Som et forbrugerejet andelsselskab er vi udelukkende sat i verden for at sikre byen en miljøvenlig, stabil og billig varmeforsyning. Ikke for at skabe et overskud til en enkelt ejer, som det f.eks. er tilfældet med naturgasselskaberne, siger Kim Selch.

For tiden arbejder varmeværket også ihærdigt på at samle spildvarme ind fra industrien og omdanne den til fjernvarme. Faktisk er der så meget spildvarme i lokalområdet at Billund Varmeværk vil kunne spare over 20 % af sit brændselsindkøb, hvis spildvarmen udnyttes til fjernvarme, forklarer Kim begejstret ved tanken om, hvad det kan få af betydning for lokalsamfundet.