LÆSERBREV: Ny minister må rette op på fejlslagen integration

Handshake between races a over white background


Integration af udlændinge er ikke nogen succes, men det er ikke altid kun udlændingenes skyld. Skylden og ansvaret ligger i flere tilfælde hos politikere og kommunale integrationsmedarbejdere. Mange kommuner uddeler på den ene side penge til udlændingenes opretholdelse af egen kultur og religion, mens de på den anden side også bevilger penge til integration.

Foreninger drevet af udlændinge i Danmark, behøver kun at have integration som et punkt i deres vedtægter, for at få udbetalt kommunale integrationsmidler og ingen kommune synes at interessere sig for at følge op på, hvad pengene reelt bliver brugt til.

Kommunerne ser heller ikke på hvem integrationspengene bliver brugt på. I medierne har man kunnet læse, at folk fra Sri Lanka er nogle af de bedst integrerede udlændinge i Danmark. De fleste der fra, kom til Danmark for hen ved 30 år siden og nogle er i dag 3. generation.

Til trods for det, bruger man i feks. Billund kommune flere hundrede tusinder kroner om året på at integrere netop denne velintegrerede befolkningsgruppe. Ved et nærmere eftersyn viser det sig, at integrationspengene er blevet bevilget til det formål, at srilankanerne kan dyrke deres egen kultur og undervise deres 3.generations børn i deres modersmål.

Det er ikke kun Billund kommune der bevilger integrationspenge til allerede integrerede udlændinge der har været 30 år i Danmark og for længst er blevet danske statsborgere. Billund kommune er et eksempel på hvordan det står til i en lille kommune. Hvordan står det ikke til i de større kommuner som har langt flere udlændinge? Her bidrager politikerne ligeledes til opretholdelsen af parallelsamfund, ved i integrationens hellige navn, at bevilge penge til integration af mennesker der for længst burde være integrerede.

Integration handler ikke bare om uddannelse og arbejde, men også om at respektere sit ”nye” lands værdier og traditioner.

Den nye minister har en stor opgave foran sig, skal hun have rettet op på årtiers fejlslagen og misforstået integration. Jeg ønsker hende al mulig held og lykke med opgaven.

Med venlig hilsen
Pancharajah Bach Thambipillai
Lillevang 68, 7190 Billund