Heftig kritik af Billund Museum


En ny kvalitetsvurdering fra Kulturstyrelsen sender i den grad Billund Museum til tælling. Foreløbig har Billund kommune modtaget et udkast fra styrelsens vurdering, men den lover ikke godt:

– Udkastet fra Kulturstyrelsen udtrykker en kraftig kritik af Billund Museums virksomhed og konkluderer, at museet ikke lever op til gældende standarder for et statsanerkendt museum. Dette blandt andet grundet en manglende sammenhæng mellem ansvarsområdet, strategierne for museets opgavevaretagelse og prioriteringen af museets ressourcer, skriver kommunen i en pressemeddelelse.

Museets bestyrelsesformand og formand for Børne- og Kulturudvalget i Billund Kommune, Klara Lyskjær Noer, lægger sig fladt ned:

– Vi må erkende, at dette slet ikke er godt nok, og jeg må som bestyrelsesformand for Billund Museum tage min del af ansvaret. Samtidig må jeg også understrege, at jeg er stolt af det store arbejde som medarbejdere og frivillige lægger for dagen på Billund Museum. Derfor er jeg også særlig ærgerlig over Kulturstyrelsens holdning til besættelsessamlingen, som jeg synes, har en helt særlig lokal betydning for Billund Kommune, siger Klara Lyskjær Noer.

Udover en kritisk indstilling til værdien af museets besættelsessamling påpeger Kulturstyrelsen en lang række kritikpunkter af museets faglige og strategiske ledelse. Blandt andet, at museet ikke i tilstrækkelig grad har anvendt ressourcerne på nyere tids kulturhistorie i Billund Kommune, der er Billund Museums ansvarsområde. For eksempel er en væsentlig del af museets ressourcer anvendt til forskning og formidling uden for museets ansvarsområde.