Hele Hejnsvig Skole tager på fælles lejrskole

Samtlige 230 elever og voksne på Hejnsvig Skole tager i næste uge på fælles lejrskole. Turen går til et stort sepejdercenter ved Kliplev i Sønderjylland, hvor elever og voksne skal tilbringe tre skoledage med to overnatninger.

– Med fantastisk opbakning og stort engagement fra det pædagogiske personale bliver dét, der i foråret startede som en god idé ved et personalemøde, nu til virkelighed. Såvel elever som voksne glæder sig meget til turen, der udover transporten med bus og tog byder på masser af fælles aktiviteter på tværs af klasser og aldre, hygge, fællessang, bål, hjemmelavet mad, aktiviteter mellem venskabsklasser og meget mere, siger skoleleder Steen Møller.

Det er et lejrskoleudvalg bestående af to lærere, en børnehaveklasseleder og en afdelingsleder, der har haft ansvaret for den overordnede planlægning af turen, og undervejs er forældrene blevet informeret om det store projekt, så alle trygt kan sende deres børn med på turen.

Formålet med den fælles lejrtur er ifølge skolelederen både at skabe en fælles skoleoplevelse, som på sigt vil styrke sammenhængskraften og den gode fortælling om Hejnsvig Skole, at udvikle små og store fællesskaber i skolen, med fokus på plads til forskellighed og respekt for den enkelte og at styrke relationerne på alle plan i skolen – både elevernes forhold til hinanden og til de voksne – og forholdene de voksne imellem.