Henrik Dam ny præsident for Nordisk Råd

Det tidligere postbud fra Vorbasse, Henrik Dam Kristensen, der nu er bosat i Grindsted, blev i går valgt som ny præsident for Nordisk Råd. Det skete på rådets session i Reykjavik, hvor Henrik Dam blandt andet udtrykte ønske om at sætte fokus på sundhedsområdet i Norden. Alle nordiske lande har nemlig store udfordringer med stigende medicinudgifter:

– Vi vil have kortlagt de nordiske landes erfaringer inden for indkøb og regulering på medicinområdet. Jeg ved der allerede er initiativer på området – og dem vil vi følge op på, sagde Dam Kristensen.

I sin takketale tog Henrik Dam Kristensen desuden udgangspunkt i den sikkerhedspolitiske situation i de nordiske landes nærområde.

– Vores region er fortsat kendetegnet ved stabilitet. Men udviklingen i de seneste år, med Ruslands adfærd i Ukraine og langs Nordens grænser, stiller nye krav til det nordiske udenrigs- og forsvarspolitiske samarbejde. Det er ved at udvikle sig til et nødvendigt supplement til NATO. Og det står ikke i modsætning til NATO, sagde den kommende præsident.

Henrik Dam Kristensen mener desuden at der i disse år er en historisk mulighed for et tættere samarbejde.

– Vi har intet at tabe og alt at vinde med et tættere forsvars- og sikkerhedspolitisk samarbejde i Norden. Det vil øge respekten for de nordiske lande, sagde han.