KIRKBI Koncernen leverede et meget tilfredsstillende resultat for 2015

KIRKBI A/S har i dag offentliggjort selskabets årsrapport for 2015, og årets resultat efter skat blev DKK 13,4 mia. mod DKK 10,8 mia. i 2014.

Egenkapitalen udgjorde DKK 56,3 mia. ved udgangen af 2015 mod DKK 45,2 mia. i 2014.

KIRKBIs samlede investeringsportefølje udgjorde ultimo 2015 DKK 39 mia. mod DKK 29 mia. ultimo 2014.

Søren Thorup Sørensen, CEO i KIRKBI, kommenterer:

Det er et meget tilfredsstillende resultat, som især beror på LEGO Koncernens fortsat høje vækst i 2015 oven på et i forvejen meget stærkt resultat i 2014. Desuden oplevede Merlin Entertainments plc fortsat vækst både i omsætningen og antal nye attraktioner, og vores investeringsportefølje leverede samtidig et solidt afkast.

LEGO Koncernen har igen i 2015 haft et succesfuldt år, hvor omsætningen steg med 25% til DKK 36 mia. Eksklusiv valutaeffekt steg omsætningen med 19%. Indtjeningen blev ligeledes forbedret, idet resultatet før skat blev DKK 12,2 mia. mod DKK 9,7 mia. i 2014. LEGO Koncernen har i 2015 investeret DKK 2,8 mia. i produktionsanlæg.

Merlin Entertainments plc opnåede i 2015 beskeden vækst i antal besøgende, og omsætningen steg med 3,9%. Driftsresultatet (EBITDA) faldt fra GBP 411 mio. til GBP 402 mio. De 6 LEGOLAND parker oplevede en meget positiv udvikling i 2015, og selskabet planlægger åbning af nye LEGOLAND parker i Dubai (2016), Nagoya i Japan (2017) og Chuncheon i Gangwon provinsen i Sydkorea (2018).

Investeringsaktiviteterne opnåede i 2015 et resultat på DKK 3,3 mia. mod DKK 3,4 mia. i 2014 særligt påvirket af stærke afkast af Long-term equity, Private equity samt ejendomsinvesteringer.

Inden for Long-term equity porteføljen har KIRKBI i 2015 foretaget yderligere investeringer i ISS A/S, således at ejerskabet nu udgør mere end 10%.

Inden for Ejendomsområdet har KIRKBI i 2015 udvidet sit geografiske investeringsområde til også at omfatte Tyskland. I 2015 købte KIRKBI to erhvervsejendomme i München, således at KIRKBI Koncernen i dag investerer i ejendomme i København, London, München og området omkring Zürich.


Fortsat fokus på bæredygtig energi

I 2015 åbnede vindmølleparken Borkum Riffgrund 1 i Tyskland, som KIRKBI investerede i tilbage i 2012, og i februar 2016 afsluttede KIRKBI den anden store langsigtede investering i bæredygtig energi med en investering i vindmølleparken Burbo Bank Extension i England i partnerskab med DONG Energy og PKA.

Jeg er glad for, at vi nu har gennemført to store langsigtede investeringer i bæredygtig energi, fordi det er et meget vigtigt område for KIRKBI og Kirk Kristiansen familien. Vi er et holding- og investeringsselskab med en holdning til det, vi investerer i, og vi har et klart mål om at hjælpe LEGO Koncernen med at balancere sit globale energiforbrug med bæredygtig energi. Det bidrager disse to investeringer til og sikrer samtidig et stabilt afkast.


Forventninger

De finansielle markeder har haft en udfordrende start på året i 2016. KIRKBI Koncernen forventer dog et tilfredsstillende resultat i 2016 og er på baggrund af Koncernens finansielle styrke godt positionereret til fortsat at støtte udviklingen af LEGO Koncernen samt deltage i attraktive investeringer.