Kommunen klar til runde 2 i trafikplanlægningen

Runde to af trafikafviklingsplanen for Billund by afholdes i næste uge.

I september inviterede Billund Kommune alle interesserede til workshop omkring fremtidens trafikafviklingsplan i Billund by.

I et telt foran Den Jyske Sparekasse var der ophængt adskillige plancher, hvor borgerne med post-its kunne markere sorte pletter i trafikken og komme med forslag til hastighedsbegrænsning, ideer til forbedring af trafiksikkerheden og i det hele taget fortælle kommunen hvor der præcist skal sættes ind, hvis alle trafikanter skal trives i Billund.

For med det kommende Lego House, Design Outlet og et parkeringshus skal der sættes ind over for de trafikale udfordringer.

– Derfor har kommunen også siden mødet i september arbejdet videre med borgernes forslag, og nu har vi brug for endnu en dialog med jer, der færdes i Billund by dagligt og derfor kender byen bedst, så vi herudfra kan fokusere det videre arbejde med trafikafviklingsplanen, lyder det i invitationen fra Billund Kommune.

Tilmelding til interessentworkshoppen i Billund Centret torsdag den 26. marts fra 16-18 sker efter først-til-mølle-princippet og tilmelding kan ske til sam@billund.dk. Her skal der oplyses navn, adresse og telefonnummer.