Kommunen tager næste skridt i udarbejdelsen af byprofiler

Vil du være med til at sætte retning for udviklingen af din by? Så deltag i profilcaféen, når Billund Kommune kommer rundt til din by og vær med i snakken om, hvad det er der kendetegner byen, og hvordan vi sammen kan udvikle den.

Billund Kommune inviterer nemlig alle interesserede til en række profilcaféer, hvor du kan være med til at sætte retning for udviklingen af din by. Profilcaféerne bliver afholdt på følgende måde:

 • Filskov den 20. august kl. 19-21. Viadukthallen, Blåhøjvej 10, 7200 Grindsted
 • Sdr. Omme den 22. august kl. 18.30-20.30. Naturrum, Skovvej 12, 7260 Sdr. Omme
 • Billund den 26. august kl. 16.30-18.30. Billund Idrætscenter, Kærvej 501, 7190 Billund
 • Hejnsvig den 28. august kl. 19-21. Sognehuset, Torvegade 2, 7210 Hejnsvig
 • Stenderup-Krogager den 28. august kl. 19-21. Teglgårdshallen, Teglgårdsvej 7, 7200 Grindsted
 • Grindsted den 29. august kl. 16.30-18.30. Magion, Tinghusgade 15, 7200 Grindsted
 • Vorbasse den 29. august kl. 19-21. Vorbasse Fritidscenter, Drivvejen 1, 6623 Vorbasse

Husk at tilmelde dig på www.billund.dk/byprofiler, så dit og de andre borgeres bidrag kommer til at indgå i udviklingen af byprofiler for de syv største byer i Billund Kommune. Af hensyn til forplejningen er der tilmeldingsfrist en uge før hvert møde.

Med byprofilerne vil Billund Kommune gerne skabe en fælles retning for udvikling på tværs af kommune og ildsjæle.

Under profilcafeen vil du blive præsenteret for indholdet i byprofilen, som den pt. ser ud, hvor du kan give dit syn på, om det stemmer overens med din opfattelse. Der vil også være fokus på den fremadrettede proces og de udviklingspotentialer, der er i hver by og på tværs af byerne.

Ved at deltage får du mulighed for at komme med input til udvikling af byprofilen. Du kan:

 • Drøfte de unikke udviklingspotentialer for din by
 • Vurdere, hvilke potentialer, der er særligt velegnet til at samle forskellige interessenter og dermed fungere som pejlemærke for udvikling
 • Give liv og sjæl til beskrivelsen af byprofilen
 • Diskutere, hvordan retningen i profilen kan realiseres

Del gerne invitationen videre til din familie, venner, nabo og andre bekendte, der ligesom dig bor i Billund Kommune og måske brænder for at sætte deres præg på udviklingen af netop jeres by.