Konflikt skaber mere konflikt – det er så min påstand.

Havde egentligt bestemt mig for ikke at ytre mig mere i denne sag…

Men når førende S-profiler som Henrik Dam Kristensen og Gitte Ottosen (med henvisning til journalist Annette Bruun Jarls artikel i JV d. 11/7), og Bjarne Jakobsen (formand for 3F) og vores lokale Poul Erik Kristiansen (i JV d. 15/6) alle kan være fortalere for konflikt i 2015 som et redskab, må jeg fastholde at jeg ikke er enig.

Med et kig tilbage på de seneste større konflikter på bl.a. lærer- og sygeplejerskeområdet, må jeg bare sige at det er min opfattelse at det også skaber store konflikter internt i de personalegrupper som rammes af dette, og det kan tage år at finde tilbage på sporet igen på den enkelte arbejdsplads.

Jeg har på intet tidspunkt sagt at fagbevægelsen ikke har en berettigelse, jeg tager absolut intet for givet.

I 2015 må der “bare” være et organ som tager stilling til de tvister som arbejdsgiver og arbejdstager (via fagforening/tillidsmand) ikke selv kan løse – men ikke ved at give OK til en blokade.

Jeg er ikke jurist, men på baggrund af mit læserbrev stiller jeg bare spørgsmål ved nogle de andre samfundsmæssige forhold, som vi så også burde gå i konflikt omkring – og det tjener bestemt ingen på den lange bane.

Enten må danske retsinstanser kunne afsige dom, og hvis det henfører/henviser til EU-lovgivning – ja, så må der afsiges dom på EU niveau.

Jeg ser ikke mig selv som specifik Ryanair sympatisører, stiller bare spørgsmål ved at når bl.a. Henrik Dam Kristensen siger at en konflikt klares mellem fagbevægelse og arbejdsgiver (så langt er vi enige..), så ender det med at fagbevægelsen via arbejdsretten får OK til blokade – er det konflikthåndtering i 2015?

Ulrich Kristensen
Byrådsmedlem for Venstre

Plougslundvej 223, Billund
Tlf. 60933758