Konklusion: Man bliver ikke syg af at bo i Grindsted

Godt 180 borgere fra Grindsted og omegn mødte i aftes op på Grindsted Gymnasie- og Erhvervsskoler for at høre forskerne præsentere resultaterne fra to af de tre igangsatte sundhedsundersøgelser i Grindsted.

Og de kunne blandt andet høre forskningsleder Annette Kjær Ersbøll, professor ved Statens Institut for Folkesundhed på Syddansk Universitet, fortælle at borgerne i Grindsted ikke er mere syge end borgere i andre sammenlignelige byer:

– Generelt er forekomsten af sygdomme, fødselsudfald, fertilitetsproblemer og dødelighed blandt borgere i Grindsted ikke væsentlig forskellig fra borgere i sammenlignelige byer i Region Syddanmark og Region Midtjylland. Når vi sammenligner med den oprindelige undersøgelse i 2020, finder vi ingen nævneværdige forskelle i sammenhængen mellem bopæl i Grindsted og sygdomsforekomsten ved tilføjelse af nyeste tilgængelige data, siger Annette Kjær Ersbøll.

Den aktuelle undersøgelse er en udvidelse af den, som i 2020 ligeledes konkluderede, at man ikke bliver mere syg af at bo i Grindsted – heller ikke som følge af generationsforureningen efter Grindstedværket. I den udvidede borgerundersøgelse har 203 borgere fået undersøgt symptomer eller sygdomme, som de mistænker kan stamme fra forureningerne i Grindsted, og undersøgelserne er blevet sammenholdt med en sammenligningsgruppe af samme størrelse.

– Vores undersøgelse viser ikke tegn på, at de borgere, som mistænkte, at deres symptomer eller sygdom skyldes forureningerne i Grindsted, var mere udsat for forureningen end sammenligningsgruppen – for eksempel havde de bekymrede borgere og sammenligningsgruppen boet i i Grindsted i lige mange år og havde brugt vand fra haveboring i lige mange år, siger forskningsleder, Lars Skadhauge.