Læserbrev: Alle børn skal gå i skole!


For langt de fleste børn dækker fravær i skolen over influenza eller tandlægebesøg. Men et stigende antal børn og unge i den danske folkeskole isolerer sig hjemme og vil ikke i skole, fordi det at gå i skole er forbundet med angst.

Skolevægring er et større og større problem i Danmark og alt for mange børn rammes på et tidspunkt af skolevægring.

Det har store konsekvenser for det enkelte barn både på kort og på lang sigt, både fagligt og socialt. Man lærer mindre, man dropper ud af det sociale fællesskab i klassen og man mister troen på sig selv. For familien som helhed er det også en stor belastning, når et barn ikke trives i skolen.

Vi ved, at mindst ét barn i hver klasse gennemsnitlig rammes af skolevægring i løbet af skoletiden. Derfor er det vigtigt at gøre noget ved det, da en god og stabil skolegang er den største beskyttende faktor i forhold til at kunne klare sig i det voksne liv.

På lang sigt er øget skolefravær forbundet med risiko for senere at droppe ud af uddannelsessystemet, som igen er en risikofaktor for at klare sig dårligere i voksenlivet.

I Billund Kommune arbejdes der fra alle sider på at hjælpe børn og unge til en god skolegang. Vores gennemsnitlige skolefravær er lavere end på landsplan. Men når fraværet bliver massivt og årsagerne komplekse, vil vi gerne lykkes bedre.

Derfor er der ansøgt Børne- og Undervisningsministeriets om SATS pulje støtte til implementering af et lettere behandlingstilbud i kommunens pædagogiske psykologiske rådgivning som i samarbejde med skolen, hjemmet og forvaltningen skal arbejde med problematikken. Vi har fået bevilget penge til indsatsen omkring skolevægring frem til december 2022.

Pengene skal bruges til at sikre en effektiv og rettidig koordineret indsats, så vi reducere antallet af børn, hvis mistrivsel viser sig som massivt skolefravær. Det forventes at ca. 40-50 elever pr. år i 2021 og 2022 vil være omfattet af målgruppen.

Dette er endnu et eksempel på, at vores dygtige medarbejdere i kommunen sætter alle sejl ind på at give vores børn de bedste rammer for et godt skoleliv.

Venlig hilsen

Ann Charlotte Gaardsvig Vilstrup, Formand for Børneudvalget og gruppeformand for Socialdemokratiet, Billund Kommune