Læserbrev: Besparelserne i TrekantBrand

I forrige uge blev det besluttet at de planlagte besparelser på beredskabet i TrekantBrand udskydes til 2018. Det var den eneste rigtige beslutning. Nu er der tid til at kigge på alternative løsninger, så vi kan undgå en uansvarlig nedskæring af beredskabet i Billund Kommune.

I de andre kommuner i Trekantområdet bliver beredskabet også ramt hårdt af et skrivebords besparelsesforslag. Et forslag, som skulle holdes hemmeligt, for at undgå indblanding fra befolkningen i de berørte kommuner. Man havde heller ikke gjort sig den ulejlighed, at spørge brandfolkene, altså medarbejderne med den faglige ekspertise.

Vores brandfolk på stationerne i Grindsted og Billund har gennem hele forløbet gjort et flot stykke arbejde, for at oplyse om konsekvenserne af besparelserne, og holdt en sober tone i deres bestræbelser på at overbevise TrekantBrand og os politikere, om det uansvarlige i besparelsesplanerne. Og det lykkedes heldigvis.
Nu har vi tiden til at kigge på andre løsninger, og se på hvordan andre beredskaber har gjort, i stedet for bare at lade os styre af regneark og ”funny money” fundet af konsulentfirmaer, med forsikringer om at besparelserne selvfølgelig ikke går ud over service og trygheden for borgerne.

Forliget om besparelserne på det lokale beredskab stammer fra den tidligere SR-regering, der tilbage i 2014 indgik forlig med V og DF om besparelser på 125 mio. på det nationale beredskab og et tilsvarende beløb på det lokale beredskab. Det er det , der skal udmøntes nu, og som det er nu, er denne beslutning blot udskudt til det nye byråd, der skal vælges i 2017. Man turde ikke gennemføre besparelserne op til et valg.

Jeg har det på samme møde, som et af byrådsmedlemmerne i Vejen Kommune – jeg sidder også tilbage med en følelse af, at jeg har været med til at tage en forkert beslutning, da jeg i 2015 stemte for, at Billund Kommune skulle være en del af TrekantBrand samarbejdet. Det var en indstilling, som nærmest var lovbestemt fra Christiansborg.

Men er det en rigtig beslutning, at være en del af TrekantBrand? Som Jørgen Lastein, byrådsmedlem i Vejen Kommune rigtigt skriver, så er der flere kommuner, der har valgt at stå udenfor de store beredskaber, bl.a. fordi de ønsker at beholde ressourcepersoner i kommunen, og vil beholde et lokalt og sikkert beredskab i kommunen, som sikre tryghed for borgerne.
Regeringen, ja den er løbet fra aftalen tilbage i december 2015, så dermed burde aftalen for de lokale beredskaber falde. Meningen med aftalen var at, de nye store lokale beredskaber, skulle overtage nogle af det nationale beredskabsopgaver.

Med den tænke pause vi nu har fået, mener jeg vi bør undersøge, om ikke det er muligt at beholde beredskabet i lokalt i Billund Kommune, og dermed undgå at vores beredskab bliver udhulet og vores udstyr forsvinder. Det skylder vi borgerne, erhvervslivet og turisterne i Billund Kommune. Vores fornemste opgave må være at sikre et ansvarligt og trygt beredskab i Billund Kommune.

 

Med venlig hilsen

Allan Munk Nielsen, byrådsmedlem og gruppeformand for de konservative i Billund Byråd, Sdr. Omme