Læserbrev: BKI mangler i nyt udvalg


Disse §17 stk. 4 udvalg bruges primært til udviklingsopgaver. Dette udvalg skal udvikle et forslag til en samlet kultur og fritidspolitik for Billund kommune

Det betyder at udvalget skal komme med en ”politik”, der indeholder en vision og fastlægger mål og retning for området.

Dette initiativ vil jeg gerne rose og hilse velkommen.

Udvalgets sammensætning er nu besluttet i byrådet og denne sammensætning får ikke mange roser fra min side.

3 byrådsmedlemmer og 4 interessenter fra kultur- og fritidsområdet er udvalgt.

Det er naturligvis altid besværligt at udvælge og det er dejligt at se så mange indstillinger, det vidner om stor interesse.

BKI (Billund kommunes Idrætsråd) er ikke repræsenteret i udvalget og det er efter min opfattelse særdeles uklogt at udelukke vores paraplyorganisation for idrætten i dette arbejde.

Det sender nogle helt forkerte signaler. Så vores anbefaling var at udvide udvalget med 1-2 personer. Alternativt kan 1 af byrådsmedlemmerne trække sig fra arbejdet.

Der står i selve kommissoriumet, at interessenterne fra kultur- og fritidsliv i Billund kommune, skal sikre en bred sammensætning, således at mange interesser repræsenteres.

Derfor fremsatte Borgerlisten et ændringsforslag, hvor vi anbefalede en udvidelse af udvalget, så BKI kunne være med i udvalget.

Dette forslag nedstemte et flertal i byrådet desværre.

Ole Marcussen

Borgerlisten – Din stemme i Billund byråd.