Læserbrev: Budget 2018 en velsmagende Cocktail

Øget velfærd og skattelettelser er for mig at se to vigtige ingredienser til at opnå en god og velsmagende Cocktail, som jeg vil sammenligne dette års budget med.

Som formand for Social og Sundhedsudvalget er jeg særdeles godt tilfreds med eftergivelse af gælden på 13 mil kr. på ældreområdet og godt 7 mil kr. på psykiatriområdet,  – den bitre smag i Cocktailen er hermed fjernet.

I stedet er der tilført noget mere sødme i form af 8.5 mil kr. til ældreområdet og 5 mil kr. til  psykiatrien på handicapområdet. Pengene er afsat som en pulje under økonomiudvalget og vil blive søgt frigivet, når det fulde overblik over, hvor pengene vil gøre bedst gavn for borgerne er tilvejebragt.

Billund Kommune er atypisk sammenlignet med andre kommuner. Ældreområdets budget har fået tilført ca. 15.5 mil kr. pr. år gennem de seneste år. Dette betyder området ligger over landsgennemsnittet. En placering som vi med dette budget forventer fortsat er gældende.

Servicerammen har vi brugt fuld ud -og nok også mere end hvad der kan tilkomme os. Derfor er det godt skattelettelserne også blev en del af dette års budget. Der er ingen grund til at Kommune kassen skal beholde borgernes penge, når vi har udnyttet alt hvad vi kan til service for borgerne.

Til sidst vil jeg gerne udtrykke min store respekt og anerkendelse til forligspartierne som alle har været med til at sammensætte og bestemme hvilke ingredienser Cocktailen skulle indeholde, så alle borgerer i Billund Kommune kan opleve at dette års budget også tilgodeser dem.

 

Med venlig hilsen

Formand for Social og Sundhedsudvalget

Ruth Lauridsen, Venstre