Læserbrev: Radikale Venstre med i budgetforlig

På trods af både skattelettelse, sænkning af grundskyld og pres på servicerammen styrkes kassebeholdningen med mere end dkk 50 mio. i 2018.

Vi har ganske unikke økonomiske muligheder i Billund kommune – derfor står jeg selvfølgelig også bag budgetforliget i 2018.

Gik til forhandlingerne uden ultimative krav, synes jeg fik sat mine aftryk.

Ikke mindst i forhold til de ansatte rundt omkring i vores offentlige sektor, på tværs af mange faggrupper.

Daginstitutioner, flere penge til området – og de penge som var i spil omkring ressourcetildelingsmodellen bliver på området. Vi ønsker den tidlige indsats, og vi vil endnu mere på området..

Skoleområdet, tilføres stadig endnu flere penge. Fodnote: ønsker en debat i forbindelse med valget om hvordan vi skaber konkrete måltal for hvordan vi bliver nr. 1 på skoleområdet i Børnenes Hovedstad – vi skal stile højt.

Ældreområdet, svært ikke at glædes her – gælden på området eftergives, nye puljer / rammer etableres – ny kultur og trivsel til glæde og gavn for borgere, brugere, pårørende og ansatte på området.

På anlægssiden ønskede jeg at få en hal 3 ved Billund Idrætscenter “bygget” ind i budgettet, fik jeg ikke – her og nu dog en tilkendegivelse af at behov for kapacitet i Billund skal undersøges og analyseres nærmere. Dette er bestemt et emne for mig i valgkampen! Grindsted Rideklub “rider” hjem med en ny rytterstue – dejligt.

Vi har store forventninger til fremtiden, vi er med ved bordet – og ønsker at sætte retning.

Tak for samarbejdet til de andre partier.

Ulrich Kristensen
Radikale Venstre