Læserbrev: Byrådets beslutning om driftstilskud til kunststofgræsbaner

Endelig – fristes vi til at sige – så er der sat penge af til drift af kunststofgræsbaner. Det har været længe undervejs, da de 2 baner blev politisk besluttet i budget 2014. Vi sad sammen i et ad hoc udvalg under GGIF for at søsætte projektet om at få etableret en kunststofgræsbane på banerne ved Lynghallen.

Så derfor er glæden selvfølgelig stor over at det nu, endelig, er på plads. Dette projekt er med til at løfte kvaliteten for træning og tidsrammen for at kunne træne fodbold i en længere periode til stor gavn for de mange aktive fodboldspillere i Billund kommune.

Så nu kan byggeriet begynde. God arbejdslyst.

 

Med venlig hilsen

Kris Jensen Skriver (S) og Lars Hansen (V), medlemmer af Billund Byråd.