LÆSERBREV: Er forældrene garanteret bedre normeringer?

Jonna Jul Gudmundsen. Formand for BUBL Sydjylland. Foto: bubl.dk


Børne- og Kulturudvalget i Billund Kommune har netop sendt en ny tildelingsmodel for daginstitutioner i høring. Fremover skal forældrene i Billund Kommune kunne vælge mellem fem forskellige pasningsmoduler (fx 48, 48+5, 40, 32 eller 25 timer) i daginstitutionen. Kort sagt får forældrene en mere fleksibel ordning, men det centrale spørgsmål er, hvordan den nye ordning vil påvirke normeringen. Det kan Billund Kommune nemlig ikke sige noget om på nuværende tidspunkt.

Forældre, pædagoger og BUPL har gennem flere år påpeget, at der er for få voksne i daginstitutionerne i Billund Kommune. Dette understøttes af den seneste rapport fra KORA, der viser, at Billund Kommune er en af de kommuner i landet, der har den dårligste normering. Billund Kommune har afsat 4 mio. kr. til normeringsforbedringer, men spørgsmålet er, om pengene bliver spist op af den nye tildelingsmodel.

I høringsmaterialet er det uklart, hvordan den samlede økonomi til daginstitutionerne påvirkes, idet Billund Kommune ikke ved, hvilke moduler forældrene vælger.
Er forældrene fx sikret, at antallet af børn pr. pædagog er det samme, uagtet om man vælger et modul på 48 timer eller et modul på 25 timer?
Og vil de 4 mio. kr., som er afsat til normeringsforbedringer rent faktisk blive brugt hertil, eller vil de blive brugt på at finansiere den udvidede åbningstid og til at administrere den nye tildelingsmodel?

Udover den nye tildelingsmodel ønsker Billund Kommune at fremme børns udvikling, læring, kreativitet og trivsel.

Som pædagog kan jeg kun tilslutte mig disse mål, men hvis det skal lykkes, er det altafgørende, at den nuværende normering forbedres. Pædagogerne oplever alt for ofte, at stå alene med den samlede børnegruppe, hvilket gør det umuligt at udføre egentligt pædagogisk arbejde.

Med venlig hilsen
Jonna Gudmundsen, formand, BUPL Sydjylland