Læserbrev: Et forståeligt og rimeligt ønske


Vi vil gerne slå fast med det samme, at vi er helt med på, at idrætsfaciliteterne ved Vestre Skole skal forbedres.

Som henholdsvis tidligere elev og ansat samt bestyrelsesmedlem på skolen ved vi, at det ganske enkelt ikke fungerer godt nok med de to gymnastiksale, der er der i dag. Både for elever og personale giver det helt naturligt nogle begrænsninger og daglige udfordringer, da en del af skolens elever blandt andet skal transporteres for at kunne gennemføre idrætsundervisningen. Det er ikke godt nok. Vi forstår derfor til fulde håbet om, at faciliteterne kunne forbedres, da vi skulle fremrykke anlæg i forbindelse med coronakrisen.

Det er dog sådan, at der ikke er mulighed for at få lavet projektet i år, hvilket er et krav. Billund Kommune har et stort anlægsprogram. Vi skal være glade for at have de muligheder, men det betyder også, at det er begrænset, hvor mange yderligere opgaver, vi kan sætte i gang i år, da personalet ganske enkelt har hænderne fulde. Nogle af disse anlæg er nu rykket frem, hvilket på længere sigt kunne give plads i vores anlægsbudget til eksempelvis forbedrede idrætsfaciliteter ved Vestre Skole.

Selvom det ikke i vores perspektiv kunne lade sig gøre denne gang, når vi skal tage hensyn til de øvrige kommunale opgaver, og det skal vi som byrådsmedlemmer, så vil vi arbejde for, at dette kommer på tegnebrættet på et senere tidspunkt i samarbejde med personale og skolebestyrelse på Vestre Skole, så vi lytter til de ønsker, der er.

Venlig hilsen

Kris Jensen Skriver og Jeyarajah Rasiah, byrådsmedlemmer for Socialdemokratiet i Billund Kommune