Læserbrev: Flyt statslige arbejdspladser til yderområder

Kommuneskatten er ofte højest i yderkommunerne, hvilket er et problem, når der bliver færre til at betale til kommunekassen netop der. Med færre penge til at gøre dem selv attraktive, bliver det endnu sværere at fastholde borgere, ansatte og tiltrække nye indflyttere.

Flyttede man statslige arbejdspladser til yderområder og gjorde kommuneskattens niveau ens i alle kommuner, ville det være mindre attraktivt at bo i storbyerne, hvor kommuneskatten i dag er lav. Yderkommunerne ville således få fair vilkår for at få flere tilflyttere. Dette vil medføre vækst og et Danmark i balance.

 

Venlig hilsen

Kristina Jørgensen, folketingskandidat for Dansk Folkeparti, Sydjyllands Storkreds