Læserbrev: Flyt tennisbanerne og byg seniorboliger i stedet

Børnenes Hovedstad med de ældre i Centrum. Bare et forslag til den videre udvikling af Billund by. Personligt har jeg fokuseret på seniorboliger på Hovedgaden, ved den gamle forsamlingshusgrund og de omkringliggende 4 parceller. (Lokalplan 280).

I min egen aldersgruppe har jeg talt med en hel del der giver udtryk for samme interesse. Jeg har dog modtaget forslag om en anden placering, men stadig i Centrum.

Placeringen på de nuværende tennisbaner vil, når Travbyen udbygges, blive Centrum med kun 300 meter, og rollatorafstand, til Butikstorvet og Billund Centret. Tennisbanerne vil så skulle flyttes ud til de øvrige sportsaktiviteter. Grundarealet ved tennisbanerne udgør 12.000 m2 hvor hele Plejehjemmet, til sammenligning, udgør 10.000 m2. Umiddelbart vil der kunne bygges op til 25 mindre boliger, i én etage, med et tilhørende fælleshus.

Som seniorboliger skal det være uden visitering, men 70+, dette vil også aflaste eventuel kommunal hjemmepleje, da mange ældre vil være samlet. Eventuelt synergieffekt tæt på Plejehjemmet og Cafeen i Billund Centret. Måske vil det også være ”rettidig omhu” med hensyn til regeringens nye tiltag om socialt samvær og frivilligt arbejde.

Helt berettiget fokuseres der meget på Børnenes Hovedstad, og dermed er børnene selvfølgelig også i centrum. Med seniorboliger i Centrum vil der også blive fokuseret, og vist hensyn, til de ældre borgere. Der vil helt sikkert skulle oprettes, eller ændres i, lokalplaner for området, men med dette forslag er det mit håb at Billund Kommune vil arbejde videre med tanken om et samlet senior bebyggelse i Centrum af Billund by.

Med en lokalplan på området, vil en privat investor måske være interesseret. Som ældre er der ikke meget ved at blive boende på 3. sal, eller i villa der er blevet uoverskuelig, men der er heller ikke meget ved at skulle flytte uden for bygrænsen.

”Brug tiden i et moderne rækkehus, som er tæt på det hele og nyd hverdagen i et byområde, hvor bækken, skulpturpark, kulturcenter, by og fællesskaber smelter sammen”.

Venlig hilsen

Hugo Sørensen, Billund