LÆSERBREV: Gratis psykologhjælp til unge


Hvis en ung brækker et ben, er behandlingen gratis.
 Hvis den samme unge får ”ondt i livet”, skal hun selv betale for den nødvendige behandling.

Er det fair? Er det hensigtsmæssigt? Er det sådan et samfund vi vil have?

Mange unge oplever desværre at de får ”ondt i livet” på deres vej ind i voksenlivet. 
Vi kan se det i et stigende forbrug af antidepressiv medicin hos børn og unge, og desværre også i en stigning i antallet af selvmordsforsøg blandt unge mellem 15 og 19 år.

Der er en alt for stor frafaldsprocent på ungdomsuddannelserne, og et stadig større antal unge henvises til psykologbistand på grund af psykiske lidelser.

Unge, der henvises til psykologbistand af egen læge, kan få tilskud til behandlingen hos en psykolog. Men der er en egenbetaling. 
Ved den laveste takst – for behandling af eksempelvis angst og depression – skal der betales 386 kroner for første gang, og derefter 322 kroner for de efterfølgende gange. Det er et stort beløb, ikke mindst for unge mellem 15 og 25 år.

Egenbetalingen kan resultere i ubehandlede psykiske lidelser hos unge, og en svær overgang til voksenlivet. Det kan også være medvirkende til frafald på ungdomsuddannelserne, misbrugsproblemer og en ringe tilknytning til arbejdsmarkedet.

Der er mulighed for psykologisk rådgivning gennem PPR på kommunernes skoler og på uddannelsesinstitutioner. Men hvis den unge ikke er i gang med et uddannelsesforløb, er det kun muligt at få psykologbistand gennem henvisning fra egen læge, eller hvis den unge har en social sag i Familierådgivningen.
Derfor er der en gruppe unge, der ikke umiddelbart har nem og hurtig adgang til hjælp og rådgivning. Og måske netop den gruppe, der har mest behov.

For at tackle dette problem har flere kommuner den seneste tid besluttet at yde gratis psykolog hjælp til den unge .

Det er en rigtig god idé. 
Den bør udvides til at gælde i alle kommuner i Danmark.
 SF er derfor klar til at tage spørgsmålet op ved finanslovsforhandlingerne for 2016. Det sker med et ønske om at få gennemført gratis psykologhjælp for alle unge op til 25 år i hele landet.

Gratis psykologhjælp for unge vil være til stor gavn. 
Først og fremmest for den enkelte unge, men også for samfundet. 
Vi har jo en målsætning om, at 95 % af en ungdomsårgang i Danmark skal have en ungdomsuddannelse. Det er en flot målsætning. Skal den nåes, kræver det at vi støtter de unge, der har behov for hjælp.
Gratis Psykologhjælp vil være en flot opfølgning på de gode tiltag der i øvrigt rettes mod unge.

Susanne Mathiesen
Folketingskandidat for SF
Danmarksvej 1
Grindsted