Læserbrev: Kan vi gøre det bedre?


Vil gerne benytte lejligheden til at ønske alle en god påske.

Netop hjemvendt fra seminar med byrådet i sidste uge, gør jeg mig nogle tanker om fremtiden.

Jeg er medlem af et liberalt parti, som også tænker udlicitering ind. Jeg er nok bare af den opfattelse at kan vi gøre det bedre selv i kommunal regi, skal opgaverne fastholdes ved os. Også fordi vi undervejs kan miste kontrollen med opgaveløsningen, f. eks ved pludselig konkurs ved private leverandører.

Vi er en rig kommune ingen tvivl om det. Hvordan omsætter vi dette, så vi som borgere mærker dette i vores hverdag? Vi er underlagt en stram styring fra Christiansborg, og hæfter solidarisk med landets øvrige 97 kommuner.

Vi er også presset på den daglige drift. Vi lever længere (herligt) samtidig med stigende forventninger til stadig bedre service på mange områder.

Pengene skal bruges med omtanke. Gæld skal afvikles, så rentebesparelsen kan bruges på drift (her og nu ca. dkk 3 millioner i besparelse om året). Energiforbedringer skal omsættes til energibesparelser og dermed lavere driftsomk., som kan bruges på andre områder.

Vi skal være på forkant med udviklingen, og klar til at gå nye veje. Hele tiden have fokus på om det virker eller ej? Tænke langsigtede gode investeringer/løsninger ind.

Personligt vil jeg gerne være med til at skabe et miljø, hvor alle ansatte i den offentlige forvaltning trives med deres arbejdsopgaver, føler sig motiveret til at gøre en forskel, har overskud og vi bruger deres ressourcer til at løfte fremtidens opgaver for vores kommune. Daginstitutioner, skoler, handicapområdet, plejecentre – ja, hele vejen rundt.

Vil gerne skabe en ny kultur, som også kan løfte opgaven omkring bosætning i vores kommune.

Vores borgere og ansatte i kommunen, skal være stolte af at bor her og være vores ambassadører overfor deres kollegaer, venner og familie “udefra”.

Ulrich Kristensen
Byrådsmedlem for Venstre