Billund Vand overtager rottebekæmpelse

Det praktiske arbejde med at koordinere rottebekæmpelse i Billund Kommune overtages nu af Billund Vand A/S med virkning fra 1. april.

Billund Vand får ligeledes ansvaret for at udføre rottebekæmpelsen i alle kloakerede områder i kommunen, mens Rentokil fortsætter med at betjene ejendomme i landzone som hidtil.

Hvis man oplever rotteproblemer, skal man fortsat anmelde dem elektronisk via Billund Kommunes eller Billund Vands hjemmeside. Her finder man et link til “Rotteweb”, hvor man kan indtaste sine oplysninger. Alle borgere opfordres til at bruge hjemmesiden, men hvis man har brug for hjælp til at anmelde rotter, kan man altid henvende sig direkte til Billund Vand, som vil være behjælpelig med anmeldelsen.

– Det er en fordel for både borgerne, kommunen og Billund Vand, at vi nu overtager rottebekæmpelsen. Der er nogle gode synergier i samarbejdet, for vi får dermed bedre kendskab til, hvor rotteproblemerne er størst, så vi kan sætte ind tidligere og mere effektivt i forhold til renovering af vores kloaknet, siger ingeniør Steen Sørensen fra Billund Vand.

– Som vand- og spildevandsselskab er vi også i stand til at bekæmpe rotter både over og under jorden. Rotteproblemer hænger ofte sammen med utætheder i kloakrørene, og vi har eget kamera- og røgudstyr til at undersøge det. Samtidig bliver systemet mere effektivt, fordi vi får anmeldelserne først hos Billund Vand og kan tage eventuelle utætheder i f. eks. kloakker i opløbet.

Hos Billund Kommune ser man store fordele i det nye partnerskab for rottebekæmpelsen.

– Vi er rigtigt glade for, at det praktiske arbejde bliver samlet hos Billund Vand og ser frem til samarbejdet. Vi vil gerne gøre livet rigtig surt for rotterne, for det kan hurtigt blive en bekostelig affære at have besøg af de små skadedyr, siger miljøsagsbehandler Jytte Søgaard fra Billund Kommune.

Den nye aftale mellem Billund Kommune og Billund Vand løber foreløbig to år frem til den 31. marts 2017. Rottebekæmpelse betales med et bidrag via ejendomsskatten, og man får ikke selv ekstra omkostninger ved at anmelde rotteproblemer og få kontrolbesøg.