Læserbrev: Ny sundheds- og forebyggelsespolitik i vores kommune

Kai Bayer, Den Grønne Liste. PR-foto


”Vi har brug for større sammenhæng mellem forebyggelse, behandling og rehabilitering, hvis vi skal løse fremtidens udfordringer på sundhedsområdet” skrev regionsformand Stephanie Lose fornylig i et debatoplæg i JV.

Denne sammenhæng har vi også brug for i Billund kommune, og første skridt til en skarpere indsats på  sundhedsområdet vil efter min mening være dannelse af en ny udvalgsstruktur.

Der oprettes et tværgående ”Sundheds- og forebyggelsesudvalg” så vi undgår silo-tænkning. Hele sundhedsområdet under det nuværende ”Social- og Sundhedsudvalg” flyttes over i det nye udvalg. Her placeres også Tandplejen, Hjemmesygeplejen, pasning af syge i hjemmet, Sundhedsplejen, Genoptræningen og Syge-Dagpengeområdet. Det nye udvalg vil hermed få en økonomisk ramme på ca. 115 mio. kr. til funktionerne.

Fra 1/1 2018 ændres kommunal medfinansiering af sygehusbehandling. I år betaler Billund kommune ca. 94 mio. kr. for borgere, der behandles på sygehusene. En indlæggelse koster 15.078 kr. og en ambulant behandling koster 1.487 kr.  Men fra 1/1 2018 vil disse takster blive ændret, således at kommunen formentlig skal betale ca. 25.000 kr. for indlæggelse af en 0 til 2 årig borger, for aldersgruppen 3 til 64 år betales det samme som i dag, for 65 til 79 årige ca. 25.000 kr. og for plus 80 årige ca. 30.000 kr.

Det vil naturligvis næsten altid være de praktiserende læger, der indlægger syge borgere og det ændres der ikke ved. Det kan virke helt forkert at skulle sætte kroner/ører på sygdom på ovenstående måde, men for mig er det gamle mundheld ”Det er bedre at forebygge end at helbrede” stadig gældende. Hver eneste krone, der spares i forebyggelige indlæggelser, skal naturligvis bruges til sundhedsindsatsen.

 

Kai Bayer

Den grønne Liste – Udvikling med omtanke