Læserbrev: Vi har brug for kvalificeret arbejdskraft!

Ann Charlotte Gaardsvig Vilstrup. PR-foto


Efter to år er regeringen endnu ikke kommet med noget vækstudspil. Dansk erhvervsliv efterspørger kvalificeret arbejdskraft– det gør vi også i et kraftcenter som Billund Kommune – og alligevel bliver regeringen ved med at kredse om topskattelettelser. Det bliver ingen dygtigere af!

Vi har behov for stærke virksomheder, der kan tiltrække den nødvendige ekspertise, hvis vi ikke har den type virksomheder, så har vi heller ikke råd til vores velfærd. Vores virksomheder skal have gode muligheder for at udvikle sig og bliver ved med at være konkurrence dygtige. Til syvende og sidst udgør adgangen til kvalificeret arbejdskraft ét af nutidens vigtigste parametre for at sikre varig vækst, velstand og udvikling.

For at komme den stigende mangel på faglært arbejdskraft til livs skal der gennemføres en konsekvent opfølgning på målene fra trepartsaftale om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og praktikpladser. Uddannelse er nøgleordet i trepartsaftalen.

Samtidig har vi brug for, at flere unge vælger en erhvervsuddannelse. Vi skal sikre målrettede vejledningsindsatser, fortsætte gode brobygningsforløb via udviklingen af aktiviteter i vores folkeskoler i samarbejde med erhvervslivet.

Se mod Vejle Kommune hvor de har god erfaring med, at én eller flere klasser på en skole bliver ”adopteret” af en lokal virksomhed. Klassen og virksomheden følges ad gennem hele skoleforløbet, og børnene besøger virksomheden to gange om året. Gennem besøgene på virksomheden får eleverne allerede fra de mindste klasser mulighed for at snuse til hverdagen på en arbejdsplads og danne sig indtryk af deres jobmuligheder på arbejdsmarkedet. Og klassen får mulighed for at tænke virksomheder ind i mange forskellige undervisningssammenhænge i løbet af et helt skoleforløb. Til sammen støtter alle disse oplevelser eleverne i efter folkeskolen at vælge og gennemføre en uddannelse.

For de børn, hvis forældre ikke er i arbejde eller måske er helt nye på det danske arbejdsmarked, har det særlig stor betydning at komme i berøring med en arbejdsplads.

Vi har et lavt uddannelsesniveau i Billund Kommune, og samtidig er uddannelsesgraden blandt mange af vore ansatte højt. Det er relativt let – endnu – at finde ufaglært arbejde i kommunen samtidig med, at vores unge, efter endt ungdomsuddannelse, rejser væk for videreuddanne sig, og alt for få af dem kommer tilbage for at arbejde og bo.

Vi står foran en stor udfordring med at skaffe kvalificeret arbejdskraft. Det skal vi tage alvorligt og gøre noget ved. Vi skal sikre, at vi får alle med – og samtidig gøre det attraktivt at bosætte sig i kommunen.

Vi skal skabe forandring til fordel for alle.

Ann Charlotte Gaardsvig Vilstrup

Borgmesterkandidat Socialdemokratiet