Læserbrev: Nyt kommunalt mantra: ”Effektiviseringskultur”

Kai Bayer, Den Grønne Liste. PR-foto


Fra 2019 skal Billund kommune effektivisere driften med 35 mio. kr. Citat fra notat af 3/8 2017: ”Effektiviseringer kan være omlægning af borgerrettede tilbud, der ikke fjerner selve tilbuddet, men ændrer det i et for kommunen besparende perspektiv.” Det sociale område skal effektiviseres for 11 mio. kr. frem til 2021. I samme periode kan kommunen i øvrigt lægge 129 mio. kr. i kassen på grund af gunstige skatteindtægter.

Ældreboliger og private plejeboliger/plejehjem er undtaget fra servicerammen. Her må vi altså gerne bruge flere penge/ øge vores service. I snit koster en plejebolig 425.000 kr. om året , uanset om den er kommunal eller privat.

Vores forslag: Private ikke-kommercielle aktører  – feks. Danske Diakonhjem – overtager Engbo, Frihavnen og Hejnsvig. Der bygges et nyt i Sdr. Omme, hvor  plejeboliger stille og roligt forsvinder. Kommunale udgifter for ca. 25 mio. kr. lægges over til private aktører, der beviseligt kan yde bedre service end den kommunale. Da der er afsat ca. 100.000 kr. pr. plejebolig til vedligehold og afgifter, kan vi ovenikøbet sende ekstra 7 mio. kr. afsted til de 4 plejehjem.

I Grindsted midtby bygger vi 40 moderne offentligt støttede ældreboliger med en lang række fællesfaciliteter, der fremmer livsglæde og sammenhold for seniorerne. Pris ca. 74 mio. kr. Heraf kommunal grundkapital 7,5 mio. kr. Støttede lån: 65,2 mio. kr. Beboerindskud: 1,5 mio. kr.

Vi fra Den grønne Liste glæder os til at indvie dem!

Venlig hilsen

Kai Bayer, Grindsted, byrådskandidat, Den Grønne Liste.