Læserbrev: Ombudsmanden rejser sag for Sundhedsministeret

Efter at have set en redegørelse over behandlingstiden af patientklagesager, rejser Ombudsmanden nu de stigende sagsbehandlingstider direkte over for Sundhedsministeriet. Jeg er utrolig glad for, at ombudsmanden kalder de stigende sagsbehandlingstider i patientklagesager ‘meget bekymrende’. Det er et område jeg har haft stor fokus på, men desværre har sundhedsministeren ikke været særlig lydhør på området. Klagerne havde f.eks. gennemsnitligt ventet i 17,3 måneder i 2014 mod 13,1 måneder i 2012 på en afgørelse fra Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn.

Sagsbehandlingstiderne er gået i den forkerte retning.

Disse sager er ofte meget belastende for patienter, pårørende og berørte sundhedspersoner. Det er simpelthen urimeligt, at man skal vente så lang tid på, at få sin klage færdigbehandlet. Derfor er det vigtigt, at de involverede parter ikke skal vente så lang tid på en afgørelse fra patientklagesystemet.

Venlig hilsen

Karina Adsbøl, handicapordfører, Dansk Folkeparti, folketingskandidat