Læserbrev: Svar til Kim Gosvig Hansen

Per Nyhus. DF


Svar til Kim Gosvig Hansen:

Kim Gosvig Hansen skriver i et læserbrev, at jeg ikke holdt mig til sandheden, da jeg afgav svar om input fra Billund Vand i forhold til et punkt om at sende en ny ressourceplan i høring.
Nu er det sådan, at vores byrådsmøder er tilgængeligt for alle på nettet blandt andet via Billund.dk. Her kan man ordret høre, hvad jeg sagde.

Jeg sagde, at der var input fra Billund vand. Jeg sidder selv i bestyrelsen i Billund vand og i den egenskab har jeg fået nogle input og forvaltningen holder løbende dialog med Billund vand om aktuelle emner. Det er baggrund for hvad jeg sagde.

Som jeg har svaret tidligere har ressourceplanen ikke noget at gøre med hvem der skal modtage vores affald.

Pt er der en aftale med Billund vand (Billund Energi) om levering af madaffald der løber til og med 2016 – og med mulighed for forlængelse. Hvad der skal ske i fremtiden er en politisk beslutning. Men jeg vil da arbejde på at Billund kommune kan forsætte med at levering af madaffald til Billund vand.

Mvh
Per Nyhus (DF)
Byrådsmedlem, Billund
Fmd, Teknik- og Miljøudvalget