Lavthængende grene giver problemer for både cyklister og bilister

Hvis ikke de private grundejere selv sørger for at beskære og klippe grene ud til vejen, så gør kommunen det for dem – og sender en regning efterfølgende. Arbejdet skal nemlig gøres for at sikre ordentlige trafikforhold.

– Blandt andet ude på de små veje er der mange steder, hvor der er lavthængende grene, der rager ud over vejen, og i mange tilfælde er det hos private grundejere, fortæller driftsleder Christian Iversen fra Billund Kommune. Og ansvaret for klipningen af disse, ligger hos grundejeren.

– Når vi får en henvendelse om beplantning, grene eller andet, der rager ud på kørebane, cykelsti eller fortov kigger vi på stedet. Er der tale om forhold hos en privat grundejer, retter vi henvendelse til grundejeren, forklarer Christian Iversen.

Kommunen kan kræve, at grundejeren foretager beskæringen, eller lade beskæringen udføre på grundejerens regning, men Billund Kommune søger selvfølgelig dialogen med grundejeren først.

– Vi har også i Billund Kommune en del ejendomme, hvor grundejeren ikke selv bor. Det kan gøre vores opgave vanskelig, men vi forsøger altid, siger Christian Iversen.