Læserbrev: Tiltag for trafiksikkerhed ikke helt nok

På udvalgsmøde den 22-9-2020 i Teknik- og Miljøudvalget, Billund Kommune, blev der truffet princip beslutning vedrørende rundkørslen og cykelstien i krydset Sydtoften, Tinghusgade og Vestre Boulevard.

Det er rigtig fint, at der endelig sker noget for at forhindre flere uheld med ”bløde” trafikanter i og ved denne rundkørsel, hvor der de senere år har været mindst 4 uheld med alvorlig tilskadekomst.

I princip beslutningen er nedenstående lagt til grund:
”Rundkørslen ombygges således at cykelbanerne flyttes ud til vejbanen, hvor den hæves 10 cm over vejen. Dette gøres for at øge synligheden af cyklisterne i rundkørslen. En sådan ombygning af rundkørslen forventes at forbedre trafiksikkerheden for de bløde trafikanter, idet synligheden forbedres, og det bliver mere synligt for bilister, samtidig vil hastigheden i rundkørslen blive sænket, da den hævede cykelsti vil fungere som en slags hævet flade. Dog vurderes det generelt, at rundkørsler i byområder er mindre trafiksikre for bløde trafikanter end signalregulerede kryds, idet rundkørslen kan opleves som mere komplekse. Det forventes, at der vil kunne opnås en god trafikafvikling i rundkørslen”. (Klippet direkte fra kommunens hjemmeside)

Personligt er jeg dog ikke overbevist om, at en ombygning af rundkørslen gør den mere sikker for “bløde” trafikanter, hvis bilisterne fortsat har vigepligten, når man kører ud af rundkørslen.
Det er lidt af et mareridt for bilister, der skal ud af rundkørslen i mørke og regnvejr, hvor det nærmest er umuligt at se cyklende skolebørn, selv om de har lys på cyklen. Nogle børn og desværre også enkelte voksne på cykel, har heller ikke forstået, at det kan være farligt, at køre den forkerte vej rundt i en rundkørsel.
Derfor mener jeg, at en lysregulering er en bedre løsning – jeg har ikke kendskab til uheld med cyklister i lysreguleringen Tinghusgade-Krogagervej, så argumentet om, at højere hastighed er farligere, holder vel næppe.
I øvrigt kan hastigheden dæmpes med miljøbump.

På udvalgsmødet blev løsningen med et lysreguleret kryds desværre valgt fra, måske fordi denne løsning vil være mere end dobbelt så dyr.
Nogle børn og voksne vil stadig cykle den forkerte vej rundt i en rundkørslen, det ser vi hver dag, og den planlagte ombygning vil ikke ændre på det.
Måske vil det vise sig, at halv pris er lig med en halv løsning.

Med hensyn til den dobbeltrettede cykelsti langs Sydtoften, så håber jeg, at man vil se på de meget dårlige oversigtsforhold for billister, der skal køre ud fra sidevejene.
På flere af sidevejene er det i dag således, at frontpartiet på bilen stikker ud på cykelstien før man overhovedet har en mulighed for at orientere sig til siderne, og det bliver næppe bedre før cykelstien trækkes længere væk fra fortovet, eller at alle hække langs Sydtoften fjernes.
Det er ret frustrerende, at der hver gang er fare for et uheld, når man kører ud på Sydtoften, hvor det er yderst vanskeligt at få øje på en knallert eller en hurtigt kørende cyklist på cykelstien.
Det eneste positive ved det er, at ens opmærksomhed skærpes gevaldigt.

Jeg har været inde på kommunens hjemmeside for at se på, hvilke scenarier man arbejder med vedrørende cykelsti langs Sydtoften, og det var bestemt ikke behagelig læsning.

Her fremgår det bl.a at:
”Billund Kommune har ønsket, at der etableres en løsning med enkeltrettede cykelstier umiddelbart vest for rundkørslen, og at den dobbeltrettede cykelsti bibeholdes længere mod vest. En sådan løsning kræver etablering af en enkeltrettet cykelsti i Sydtoftens nordlige side på en kortere strækning, hvorefter cyklisterne ledes på tværs af Sydtoften til den dobbeltrettede cykelsti. Det vurderes mest hensigtsmæssigt at krydsningen finder sted på strækningen mellem sidevejene Tjørnevej og Ahornvej. Såfremt cyklisterne skal krydse mellem rundkørslen og Ahornvej kan vejudformningen blive uoverskuelig for trafikanterne på vej til eller fra rundkørslen, fordi der vil være mange krydsninger på en kort strækning”.

Jeg blev dybt rystet, da jeg læste dette. Det er jo igen en halv løsning.
I vejledning for anlæg af cykelstier frarådes det, at anlægge eller bibeholde dobbeltrettede cykelstier i bymæssig bebygget område, især langs veje med mange sideveje.

Det helt klare mål må derfor være, at den dobbeltrettede cykelsti bliver lavet helt om, og at der indrettes enkeltrettede cykelstier langs begge sider af hele Sydtoften.

Jeg håber, at man tænker sig rigtig godt om i udvalget, og at man følger vejledningerne om anlæggelse af cykelstier.

Med venlig hilsen
Børge Bladsgaard Jensen, Grindsted