Læserbrev: Udlicitering af rengøringen

Rengøringen på skolerne har været i udbud og hold nu fast……Der kan spares penge. Private aktører vil overtage og kan gøre det langt billigere. Det lyder jo som indledningen til en ret god historie og godt for kommunens pengetank.

Hvorfor er det så ikke en god historie? Vi kommer ikke til at spare en ”bøjet” 5 øre på dette helt i gennem håbløse udbud. Vi taber den store fleksibilitet hos de gode medarbejdere og vil sikkert på sigt få lavet et dårligt arbejdsmiljø og hvordan kan det opgøres rent økonomisk?

En udlicitering vil være en trussel mod de gevinster, der indtil nu er høstet ved at personalet ”løser” andre opgaver end bare rengøringen.

Borgerlisten vil anbefale, at vi holder rengøringen på egne hænder og ikke laver en udlicitering på dette område.

Venlig hilsen
Ole Marcussen, Borgerlisten, Billund Byråd