Læserbrev: Ungdomsbolig i Billund Kommune?


Vi er i Billund kommune helt på forkant med ungdomsuddannelser, og det er på alle måder en succeshistorie. Det skal vi være stolte af og glæde os over. 1200 unge mennesker vælger at tage ungdomsuddannelsen i Billund kommune.

Derfor er det for mig og Borgerlisten helt uforståeligt, at vi ikke samtidigt kan tilbyde vores unge mennesker en ungdomsbolig?

I Billund (hos boligselskabet Bovia) er der op til et års ventetid på en ungdomsbolig, og der er også indført fortrinsret til en ungdomsbolig, hvis man har mere end 25 km til sin uddannelse.

Det betyder, at vores ”egne” unge i Billund IKKE kan få en ungdomsbolig.

Det kan desværre betyde, at unge vælger at fraflytte kommunen og dermed tage ungdomsuddannelsen i en anden kommune.

Det er et område, vi ret hurtigt må have kigget på, så vi i vores kommune kan tilbyde unge en ungdomsbolig.

Ole Marcussen

Borgerlisten – Din stemme i Billund Byråd.