LEDER: Sæt X i kalenderen 12. juni 2016

Foto: Billund Photo


Knap er der ryddet helt op efter Challenge Denmark Billund-Herning 2015, før arrangørerne er klar med datoen for næste års arrangement. Triatleterne skal være klar til kamp igen søndag den 12. juni 2016 – og her skal borgerne i Billund igen være forberedt på trafikale udfordringer.

Flere borgere meldte på selve dagen ud på Facebook, at de var overraskede over, at Billund var spærret af og kaldte det dårlig planlægning fra arrangørernes side, at man ikke kunne afvikle det store stævne uden at genere borgerne i Billund.

Fra BillundOnlines side kan vi kun opfordre borgerne i Billund til at tage ved lære af eksempelvis borgerne i Grindsted, der forstod at bakke op om arrangementet ved at møde talrigt op på ruten og gøre dagen til en fest. I Billund var der stort set ikke et øje på cykel- og løberuten, men til gengæld livligt aktivitet ved Lalandia.

Kunne man forestille sig, at færre Billund-borgere brokkede sig over, at byen er delvist afspærret den ene dag om året og så i stedet deltog i den fest Challenge Denmark kunne være?

Samtidig skal der herfra lyde et kæmpe shoutout til alle de frivillige fra hele kommunen, der på den ene eller anden måde var involveret i løbet. Hvad enten det var for at holde flag, bemande depoter eller nogle af de mange andre opgaver, der skal til for at få et så stort arrangement til at glide.