LEGO investering på 3 mia. kroner i offshore vindmøllepark – leverer I dag, efter to års arbejde, strøm til elnettet på fastlandet.


De første Borkum Riffgrund 1 vindmøller ud for Tyskland er begyndt at producere elektricitet. Vindmølleparken vil hjælpe LEGO Koncernen med at nå sin målsætning om at være 100 procent baseret på vedvarende energi i 2020.

KIRKBI A/S, som ejer 75 procent af LEGO Koncernen, har investeret ca. 3 mia. danske kroner (400 mio. euro) i etableringen af en offshore vindmøllepark i Nordsøen ud for den tyske kyst. KIRKBI A/S ejer 31,5 procent af vindmølleparkens 78 vindmøllers samlede produktion.

I dag, efter to års arbejde, leverer de første vindmøller strøm til elnettet på fastlandet.

”Det er en milepæl for LEGO Koncernen. Nu ser vi de første resultater af denne langsigtede investering i vedvarende energi. Vindmølleparken er et konkret bevis på, at LEGO Koncernen sætter handling bag vores ambition om at bidrage positivt til miljøet på kloden,” siger Jørgen Vig Knudstorp, administrerende direktør i LEGO Koncernen.

Investeringen vil hjælpe LEGO Koncernen til at nå sit mål om at producere mere vedvarende energi end den energi, koncernen forbruger i 2020. Når alle 78 vindmøller er klargjort, vil vindmølleparken kunne producere elektricitet til det, der svarer til ca. 320.000 husstandes elforbrug.

100 procent baseret på vedvarende energi i 2020

I 2013 indgik LEGO Koncernen et Climate Savers-partnerskab med Verdensnaturfonden (WWF). LEGO Koncernen har blandt andet forpligtet sig til at balancere sit CO2–udslip i tons i 2016 gennem ejerskab og produktion af vedvarende energi og øget energieffektivitet.

”Vi ønsker at bidrage positivt til den verden, som vores børn skal arve. Det gør vi først og fremmest gennem vores legematerialer og deres bidrag til børns læring og udvikling. Vi bidrager også ved at optræde som en ansvarlig virksomhed, hvor vores ambitiøse miljømæssige dagsorden spiller en væsentlig rolle. Det er en vigtig milepæl, at Borkum Riffgrund 1 vindmølleparken har leveret sin første elektricitet, da denne vindmøllepark vil hjælpe os med at nå vores målsætning om at være baseret på 100 procent vedvarende energi i 2020,” siger administrerende direktør i LEGO Koncernen, Jørgen Vig Knudstorp.

Udover nye vedvarende energikilder arbejder LEGO Koncernen også med energieffektivitet, hvor der i løbet af de sidste fem år er opnået en stigning på mere end 30 procent. En anden miljømæssig forbedring er sket gennem indførelsen af nye, mindre LEGO æsker i 2014. Det har sparet ca. 6.000 tons pap og reduceret virksomhedens transportbehov med ca. 3.000 lastbiler, hvilket svarer til en samlet reduktion af CO2-udledningen på 10.000 tons.

Ud over LEGO Koncernens engagement i at reducere den miljømæssige påvirkning tager den også ansvar for produktsikkerhed, arbejdstagerrettigheder, medarbejdernes sikkerhed og engagement i de lokale samfund, hvor koncernen opererer. Opførelsen af vindmølleparken er et væsentligt bidrag til virksomhedens samlede aktiviteter på ansvarlighedsområdet.

Fakta om Borkum Riffgrund 1
Borkum Riffgrund 1 er et joint venture mellem DONG Energy (50 procent) og dets partnere KIRKBI A/S og William Demant Invest A/S (tilsammen 50 procent).
Borkum Riffgrund 1 ligger 54 km fra kysten og 37 km fra øen Borkum. Vindmølleparken vil blive drevet fra DONG Energys havneanlæg i Norden-Norddeich i Tyskland.

Vindmølleparkens 78 vindmøller vil være i stand til at generere op til 312 MW elektricitet.