Lokale eksamenskarakterer ligger under landsgennemsnittet


Billund kommune ligger noget under landsgennemsnittet, når det gælder karakterne fra årets 9. klasses afgangseksamener. Faktisk står det så grelt til, at Billund placeres i den noget tunge ende af listen over landets kommuner på området – en placering blandt de sidste 20 er det blevet til.

Mens landsgennemsnittet for skoleåret 2022/2023 ifølge Børne- og Undervisningsministeriet ligger på 7,2 i år, ligger Billund kommune med et snit på 6,7.

– Jeg tager tallene til efterretning, lyder det i en kommentar til tallene fra formanden for Børn- og Familieudvalget i Billund kommune, Bjarne Larsen, der er den politisk ansvarlige for folkeskolerne.

– Jeg ved, der bliver leveret en god indsats af både elever og lærere på Billund Kommunes skoler. Jeg er sikker på at den gode indsats fortsættes, og at indsatsen giver resultater, siger Bjarne Larsen.

Tallene tager udgangspunkt i bundne prøver for 9. klassetrin og inkluderer udelukkende folkeskoler. Der er derfor ikke medtaget efterskoler, specialskoler og andre lignende tilbud, hvor 9. klassetrin også indgår.

Herunder kan du se karaktergennemsnittet for de enkelte folkeskoler i Billund kommune, når det gælder de obligatoriske prøver ved afgangseksamen i 9. klasse:

Kilde: Børne- og Undervisningsministeriet